Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 762/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych Samorządowej Instytucji Kultury-Centrum Kultury w Chojnie na 2009 rok. 2009-04-30 13:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 761/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie: przyjęcia rocznego planu finansowego oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych Zakładu Budżetowego -Przedszkola Miejskiego w Chojnie na 2009 rok. 2009-04-30 13:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 760/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych Zakładu Budżetowego -Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie na 2009 rok. 2009-04-30 13:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 759/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych Jednostki Budżetowej-Ośrodek Pomocy Społecznej na 2009 rok (zadania zlecone). 2009-04-30 13:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 758/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych Jednostki Budżetowej-Ośrodek Pomocy Społecznej na 2009 rok (zadania własne). 2009-04-30 13:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 757/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych Jednostki Budżetowej -Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie na 2009 rok. 2009-04-30 13:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 756/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych Jednostki Budżetowej -Gimnazjum w Chojnie na 2009 rok. 2009-04-30 13:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 755/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych Jednostki Budżetowej -Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie na 2009 rok. 2009-04-30 13:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 754/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych Jednostki Budżetowej -Szkoły Podstawowej w Strzelczynie na 2009 rok. 2009-04-30 13:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 753/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych Jednostki Budżetowej -Szkoły Podstawowej w Nawodnej na 2009 rok. 2009-04-30 13:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 752/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych Jednostki Budżetowej -Szkoły Podstawowej w Lisim Polu na 2009 rok. 2009-04-30 13:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 751/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych Jednostki Budżetowej -Szkoły Podstawowej w Krzymowie na 2009 rok. 2009-04-30 13:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 750/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych Jednostki Budżetowej -Szkoły Podstawowej w Grzybnie na 2009 rok. 2009-04-30 13:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 749/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych Jednostki Budżetowej -Szkoły Podstawowej w Godkowie na 2009 rok. 2009-04-30 13:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 748/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych Jednostki Budżetowe-Szkoły Podstawowej w Brwicach na 2009 rok. 2009-04-30 13:27
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E NR 747 /V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2009 rok. 2009-04-30 12:46
dokument ZARZĄDZENIE Nr 746/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 4 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego w Chojnie 2009-04-30 12:45
dokument ZARZĄDZENIE Nr 745/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z 27 marca 2009r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2009-04-30 12:44
dokument Zarządzenie Nr 744/V/2009 Burmistrza Gminy w Chojnie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie: zmieniany Zarządzenia Nr 22 /2001r Burmistrza Gminy w Chojnie z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia zakresu dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego ? Urząd Miejski w Chojnie 2009-04-30 12:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 743 /V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy na 2009 rok. 2009-04-22 10:17
dokument ZRZĄDZENIE N R 742/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski w Chojnie i jednostki organizacyjne Gminy Chojna. 2009-04-22 10:15
dokument ZARZĄDZENIE Nr 741/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej. 2009-04-22 10:13
dokument ZARZĄDZENIE Nr 740/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie powołania Komisji do otwarcia ofert na podział geodezyjny. 2009-04-22 10:12
dokument ZARZĄDZENIE Nr 739/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie oddalenia protestu wniesionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 2009-04-22 10:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 738/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na rok 2009 do Uchwały NR XXVIII/254/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2009. 2009-04-22 10:10
dokument ZARZĄDZENIE Nr 737/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 marca 2009r. w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu do udzielania pierwszej pomocy w Urzędzie Miejskim w Chojnie. 2009-04-21 12:33
dokument ZARZĄDZENIE Nr 736/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie powołania Komisji do likwidacji dokumentacji niearchiwalnej. 2009-04-17 14:44
dokument Zarządzenie 735/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ostatecznego rozstrzygnięcia naboru wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego w roku 2009. 2009-04-17 14:43
dokument ZARZĄDZENIE Nr 734/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminie pracy Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2009-04-17 14:42
dokument ZARZĄDZENIE Nr 733/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie powołania Komisji ds. przekazania-przejęcia majątku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej. 2009-04-17 14:40
dokument ZARZĄDZENIE Nr 732/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. 2009-04-17 14:35
dokument ZARZĄDZENIE Nr 731/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości do sprzedaży. 2009-04-17 14:35