Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA ROKOWANIA na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Chojna ul. Dworcowa

                                                                                       Chojna, dnia 17 kwietnia 2009 r.

 

 

 

 

BURMISTRZ  GMINY  CHOJNA  OGŁASZA  ROKOWANIA

 

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych  w obrębie ewidencyjnym
nr 3 miasta Chojna ul. Dworcowa:

 

- działka  nr  65/7 o pow. 0,1214 ha, niezabudowana, Kw SZ1Y/00043451/5,   sklasyfikowana – R-IVa

   CENA  WYWOŁAWCZA  -  40000,-zł      zaliczka – 4000,-zł,

 

- działka nr  65/9 o pow. 0,1102 ha, niezabudowana, Kw  SZ1Y/00043451/5,     sklasyfikowana –  R-IVa

   CENA WYWOŁAWCZA - 40000,-zł   zaliczka  - 4000,-zł,

 

- działka  nr  64/4 o pow. 0,1281 ha, niezabudowana, Kw SZ1Y/00036891/9,   sklasyfikowana – R-IVa

   CENA  WYWOŁAWCZA  -  50000,-zł      zaliczka – 5000,-zł, SZ1Y/00036891/9

 

- działka nr  64/3 o pow. 0,1740 ha, niezabudowana, Kw, SZ1Y/00036891/9

     sklasyfikowana –  R-IVa

   CENA WYWOŁAWCZA - 60000,-zł   zaliczka  - 6000,-zł,

 

Cena proponowana przez oferentów nie może być niższa od podanej w ogłoszeniu.                                                             

Do ceny osiągniętej w drodze rokowań doliczony zostanie  22 % podatek VAT.

 

Zgodnie z wydaną decyzją ustalającą warunki zabudowy są to tereny przewidziane pod zabudowę budynków mieszkalnych, jednorodzinnych.

 

Kupujący dokona w razie potrzeby   na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności (energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki)
w porozumieniu  z właścicielem a także  usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

 

Rokowania  odbędą się w dniu  4 czerwca  2009 r. o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4, 74- 500 Chojna (pok. nr 12).

Wpłaty zaliczki należy dokonać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0 664  2000 0002  w terminie do dnia  1 czerwca   2009 r.

Osoby, które chcą wziąć udział w rokowaniach winny złożyć pisemne zgłoszenie wraz
z kopią wpłaty zaliczki w wysokości jw. W zalakowanej kopercie z napisem

„ ROKOWANIA „ w terminie do dnia 1 czerwca   2009 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie ul.Jagiellońska 4, 74 – 500 Chojna (pok. nr 12).

 

 

Zgłoszenie powinno zawierać :

- imię, nazwisko i adres osoby zgłaszającej się lub firmę i jej siedzibę,

- date sporządzenia zgłoszenia,

- oświadczenie, że zgłaszający   zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez

  zastrzeżeń ,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- proponowany sposób realizacji zamierzonej  inwestycji.

 

Zaliczka ulega przepadkowi w przypadku wygrania rokowań i nie przystąpieniu do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, których oferty nie zostaną przyjęte wpłacona zaliczka zostanie zwrócona.

Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się
w dniu 11. 12. 2008r., drugi przetarg nieograniczony w dniu 19.02.2009 r. i trzeci przetarg nieograniczony w dniu 9.04.2009 r.

 

Burmistrz Gminy Chojna zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 4), tel.(091 414 8585 wew. 60).

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 29-04-2009 14:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Juzyszyn 17-04-2009
Ostatnia aktualizacja: - 29-04-2009 14:37