Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Ogłoszenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla terenu dawnej cegielni w miejscowości Zatoń Dolna


OGŁOSZENIE

O PRZEPROWADZENIU STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA
NA ŚRODOWISKO

 

Na podstawie art. 21 ust. 1; art. 39 i art. 40 w związku z art. 46 pkt 1; Ustawy
z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1277),

zawiadamiam

o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

w związku z podjęciem Uchwały Nr V/53/2007 Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 20 marca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla terenu dawnej cegielni w miejscowości Zatoń Dolna

 

W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję o możliwości zapoznania się
z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, w tym z prognozą oddziaływania na środowisko dla ww. projektu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, pok. 2, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 września o podpisie elektronicznym ( Dz. U. Z 2001r. Nr 130, poz.145, z późniejszymi zmianami) w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, na adres: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4; 74-500 Chojna; adres e-mail: pio@chojna.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. W przypadku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy składany wniosek, należy podać tytuł prawny (właściciel, użytkownik, najemca, dzierżawca, administrator itp.)

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Chojny.

 

 

 

Burmistrz Chojny

 

 

Adam Fedorowicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Dranikowski 04-05-2009 14:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Witek 04-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Radosław Dranikowski 04-05-2009 14:36