Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym


Chojna, dnia 18 czerwca 2009 r.

 

 

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA ROKOWANIA

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym
nr 3 miasta Chojna ul. Dworcowa:

- działka nr 64/4 o pow. 0,1281 ha, niezabudowana, Kw SZ1Y/00036891/9, sklasyfikowana - R-IVa

CENA WYWOŁAWCZA - 45000,-zł zaliczka - 4500,-zł, SZ1Y/00036891/9,

 

- działka nr 64/3 o pow. 0,1740 ha, niezabudowana, Kw, SZ1Y/00036891/9

sklasyfikowana - R-IVa

CENA WYWOŁAWCZA - 55000,-zł zaliczka - 5500,-zł,

Cena proponowana przez oferentów nie może być niższa od podanej w ogłoszeniu.

Do ceny osiągniętej w drodze rokowań doliczony zostanie 22 % podatek VAT.

Zgodnie z wydaną decyzją ustalającą warunki zabudowy są to tereny przewidziane pod zabudowę budynków mieszkalnych, jednorodzinnych.

 

Kupujący dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności (energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki)
w porozumieniu z właścicielem a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

Inwestor jest zobowiązany do wybudowania odcinka sieci wodociągowej oraz bezodpływowego zbiornika ścieków na koszt własny.

Rokowania odbędą się w dniu 30 lipca 2009 r. o godz. 10 10 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4, 74- 500 Chojna (pok. nr 12).

Wpłaty zaliczki należy dokonać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0 664 2000 0002 w terminie do dnia 27 lipca 2009 r.

Osoby, które chcą wziąć udział w rokowaniach winny złożyć pisemne zgłoszenie wraz
z kopią wpłaty zaliczki w wysokości jw. W zalakowanej kopercie z napisem

„ ROKOWANIA „ w terminie do dnia 27 lipca 2009 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie ul.Jagiellońska 4, 74 - 500 Chojna (pok. nr 12).

Zgłoszenie powinno zawierać :

- imię, nazwisko i adres osoby zgłaszającej się lub firmę i jej siedzibę,

- date sporządzenia zgłoszenia,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez

zastrzeżeń ,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- proponowany sposób realizacji zamierzonej inwestycji.

 

Zaliczka ulega przepadkowi w przypadku wygrania rokowań i nie przystąpieniu do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, których oferty nie zostaną przyjęte wpłacona zaliczka zostanie zwrócona.

Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się
w dniu 11. 12. 2008r., drugi przetarg nieograniczony w dniu 19.02.2009 r. i trzeci przetarg nieograniczony w dniu 9.04.2009 r.

 

Burmistrz Gminy Chojna zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 4), tel.(091 414 8585 wew. 60).

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Dranikowski 18-06-2009 14:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Juzyszyn 18-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Radosław Dranikowski 24-06-2009 13:07