Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami innymi niemieszkalnymi, położonej w obrębie 3 m. Chojna ul. Piekarska gm. Chojna, działka 212 o pow. 328m2, KW SZ1Y/00026933/3.

Chojna, dnia 10.07.2009r.
O G Ł O S Z E N I E
 
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami innymi niemieszkalnymi, położonej w obrębie 3 m. Chojna ul. Piekarska gm. Chojna, działka 212 o pow. 328m2, KW SZ1Y/00026933/3.
Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jako: B
Brak planu zagospodarowania przestrzennego.
Działka znajduje się na terenie Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków.
 
Cena wywoławcza : 25.000,00zł               Wadium : 2.500,00zł
 
Minimalne postąpienie wynosi 250,00zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 20 sierpień 2009 r. godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 
74-500 Chojna (pok. nr 12).
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości oferenta a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. 
Wadium należy wpłacić do kasy Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 1) lub na konto BS Chojna 03937000070000066420000002 najpóźniej do dnia
17 sierpnia 2009r.
Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego.
Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń w porozumieniu z ich właścicielem, usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości oraz wznowienia granic nieruchomości. Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.    
Bliższych informacji udziela Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok.8) tel. 091 4141485,
091 4141295 wew.61.
Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internatowej: www.bip.chojna.pl
                                                                                                            
                                                                                                                                         
                                                                       Z-ca Burmistrza
                                                                                       Wojciech Długoborski
Ogłoszenie było wywieszone na tablicy ogłoszeń
od dnia .................do dnia ......................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Dranikowski 15-07-2009 10:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Leokadia Pohorecka 15-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Radosław Dranikowski 15-07-2009 10:32