Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

UCHWAŁA NR XXXII / 288 / 2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.


UCHWAŁA NR XXXII / 288 / 2009

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)

Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa wydatki budżetu Gminy o kwotę 32.705 zł

z tego:

1) wydatki bieżące gminy (pozostałe wydatki bieżące) związane

z realizacją zadań własnych o kwotę 32.500 zł

-

-

-

-

-

w dziale

o kwotę

rozdział

w dziale

o kwotę

rozdział

w dziale

o kwotę

rozdział

w dziale

o kwotę

rozdział

w dziale

o kwotę

rozdział

700 -

70005 -

754 -

75414 -

801 -

80101 -

900 -

90003 -

926 -

92605 -

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Obrona cywilna

w tym:

Wynagrodzenia,

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Oczyszczanie miast i wsi

Kultura fizyczna i sport

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

10.000

10.000 zł

700 zł

700 zł

700 zł

10.000 zł

10.000 zł

10.000 zł

10.000 zł

1.800 zł

1.800 zł

  1. wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie

ustawami o kwotę 205 zł

-

w dziale

o kwotę

rozdział

751 -

75113 -

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wybory do Parlamentu Europejskiego

w tym:

Wynagrodzenia,

205

205 zł

205 zł

§ 1.2. Zmniejsza wydatki budżetu Gminy o kwotę 32. 705 zł

z tego:

1) wydatki bieżące (pozostałe wydatki bieżące) związane

z realizacją zadań własnych o kwotę 12.500 zł

-

-

-

w dziale

o kwotę

rozdział

w dziale

o kwotę

rozdział

w dziale

o kwotę

rozdział

754 -

75414 -

801 -

80101 -

926 -

92695 -

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Obrona cywilna

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

w tym:

Pochodne od wynagrodzeń,

Kultura fizyczna i sport

Pozostała działalność

700

700 zł

10.000

10.000 zł

10.000 zł

1.800 zł

1.800 zł

2) wydatki majątkowe gminy o kwotę 20.000 zł

-

-

w dziale

o kwotę

rozdział

w dziale

o kwotę

rozdział

700 -

70005 -

900 -

90003 -

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Oczyszczanie miast i wsi

10.000

10.000 zł

10.000 zł

10.000 zł

  1. wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie

ustawami o kwotę 205 zł

-

w dziale

o kwotę

rozdział

751 -

75113 -

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wybory do Parlamentu Europejskiego

w tym:

Pochodne od wynagrodzeń,

205

205 zł

205 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Janusz Kowalczyk

U Z A S A D N I E N I E

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, +10.000 zł

- Wykup nieruchomości, - 10.000 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa

- Informatyczna obsługa Obwodowych Komisji Wyborczych

w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, +205 zł

- Pochodne od umów zlecenia, - 205 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Wynagrodzenie za przeprowadzenie szkoleń członkom

formacji Obrony Cywilnej, +700 zł

- Doposażenie Obrony Cywilnej, - 700 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- SP Nr 2 zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz wody, +10.000 zł

- SP Nr 2 pochodne od wynagrodzeń, -10.000 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Zakup koszy ulicznych, +10.000 zł

- Zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów, -10.000 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

- Korekta planu wydatków przeznaczonych na współfinansowanie

imprez sportowych w Gminie Chojna, +1.800 zł

- Pozostałe usługi komunalne, -1.800 zł

Chojna, czerwiec 2009 r.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Lach 24-07-2009 12:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Będzak 24-07-2009
Ostatnia aktualizacja: - 24-07-2009 12:12