Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

UCHWAŁA NR XXXII/ 290 /2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: zmian w statucie Centrum Kultury w Chojnie


UCHWAŁA NR XXXII/ 290 /2009
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 29 czerwca 2009 r.

w sprawie zmian w statucie Centrum Kultury w Chojnie

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123
z późn. zm.) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Centrum Kultury w Chojnie stanowiącym załącznik do uchwały
nr XXIV/251/2000 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury w Chojnie, wprowadza się następującą zmianę:

  1. w § 6 uchyla się ust. 4 oraz ust. 5.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Janusz Kowalczyk

Uzasadnienie

Projekt uchwały zakłada likwidację stanowiska Zastępcy Dyrektora Centrum Kultury.
Stanowisko Zastępcy Dyrektora Centrum Kultury zostało utworzone na mocy uchwały
nr IX/96/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 11 października 2007 roku.

Zdaniem radnych wnioskodawców w/w stanowisko jest niepotrzebne w obecnej strukturze organizacyjnej CK. Dyrektor CK oraz burmistrz, uzasadniając potrzebę utworzenia stanowiska zastępcy, mówili o zadaniach, jakie będą stały przed osobą zatrudnioną na tym stanowisku (m.in. pozyskiwanie środków zewnętrznych, kontakty ze środowiskiem wiejskim, pomoc w funkcjonowaniu świetlic wiejskich). Trudno jest dzisiaj dostrzec efekty pracy zastępcy dyrektora. Dodatkowo utrzymywanie etatu zastępcy dyrektora znacząco wpływa na koszty działalności Centrum Kultury - co należy brać pod uwagę szczególnie teraz,
gdy sytuacja finansowa gminy nie jest najlepsza.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Lach 24-07-2009 12:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Będzak 24-07-2009
Ostatnia aktualizacja: - 24-07-2009 12:15