Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

UCHWAŁA NR XXXII/ 292 / 2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez burmistrza Chojny Adama Fedorowicza.


UCHWAŁA NR XXXII/ 292 / 2009

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 29 czerwca 2009 r.

w sprawie zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez burmistrza Chojny Adama Fedorowicza.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Chojnie uchwala,
co następuje:

§1.1. Postanawia się zawiadomić Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez burmistrza Gminy Chojna Adama Fedorowicza.
2. Zawiadomienie stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

2. Zobowiązuje się burmistrza do przekazania dokumentów źródłowych stanowiących zawiadomienie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Janusz Kowalczyk

Załącznik

do Uchwały Nr XXXII/292/2009

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 29 czerwca 2009 r.

Radni Rady Miejskiej

w Chojnie

Pani

Danuta Rogowska

Rzecznik Dyscypliny

Finansów Publicznych

ul. Światowida 77

71-727 Szczecin

Chojna dnia 29.06.2009 r.

Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez pana Adama Fedorowicza - burmistrza Gminy Chojna.

Zawiadamiamy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez burmistrza Gminy Chojna Adama Fedorowicza zam. Krajnik Górny 26, 74-506 Nawodna w okresie
od 01.01.2008 r. - 20.06.2009 r.

Zachodzi uzasadniona obawa, że doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, co wykazała Komisja Rewizyjna w uchwale o nieudzielaniu absolutorium
za 2008 rok:

 1. Burmistrz nie pobrał opłaty za reklamę umieszczoną na ścianie budynku gminnego, czym uszczuplił dochody Gminy na kwotę ok. 4 320 zł (36 m2 x 10 zł x 12 mies.= 4 320 zł) oraz Skarbu Państwa o obowiązujący 22% podatek VAT. Tym działaniem naruszył on art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jednocześnie zaznaczyć należy fakt, że burmistrz składając w tym zakresie wyjaśnienia
  do Regionalnej Izby Obrachunkowej, podał nieprawdziwe dane, pisząc, iż reklama klubu „Champion” wykonana została w 1998 r. , a forma płatności ustalona przez Zarząd Gminy w 1998 r. Tymczasem w 1998 r. lokal, na ścianie którego umieszczona jest reklama, dzierżawiony był przez Gazetę Chojeńską i nie było na tej ścianie reklamy klubu. Warto też wiedzieć, że klub „Champion” istnieje od 2003 r.
  Te informacje można znaleźć na oficjalnej internetowej stronie klubu www.club.champion.zato.pl Dodatkowo należy zaznaczyć, że sprawa dotyczy brata burmistrza.

 2. Burmistrz rozwiązał umowę z właścicielem Jack Pub Jackiem Fedorowiczem
  na dzierżawę lokalu gminnego, za porozumieniem, czym uszczuplił dochody Gminy
  o kwotę ok. 6000 zł (6 mies. x ok. 1000 zł) oraz Skarb Państwa o obowiązującą 22%stawkę podatku VAT. Rozwiązując tę umowę na niekorzystnych dla Gminy warunkach nie zadbał także o znalezienie następnego dzierżawcy lokalu. Rozwiązanie umowy nastąpiło niezgodnie z warunkami umowy określonymi w uzasadnieniu
  do uchwały nr XIV/135/2008 Rady Miejskiej z dnia 18 marca 2008 r. [załącznik nr 1].
  W uzasadnieniu można przeczytać m.in. „sześciomiesięczny okres wypowiedzenia dotyczyłby obu stron umowy”. Jednocześnie należy zaznaczyć, że burmistrz odmówił Komisji Rewizyjnej wglądu do umowy, powołując się na ustawę o ochronie danych osobowych i nie wyrażeniem zgody przez p. Jacka Fedorowicza. Jest to dosyć kuriozalne działanie burmistrza w świetle jawności działania Gminy, a śmieszne,
  bo dane osobowe p. Jacka Fedorowicza znajdują się w uzasadnieniu do uchwały
  nr XIV/135/2008.

 3. Po rozstrzygnięciach Samorządowego Kolegium Odwoławczego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, nakazujących powtórzenie postępowania administracyjnego dotyczącego usunięcia bez wymaganego pozwolenia drzewa (lipa), burmistrz
  nie ustalił należności jednostki samorządu terytorialnego, ani też nie dochodził tych należności, czy uszczuplił budżet Gminy o kwotę ok. 600 000 zł.

 4. W wyniku odmowy burmistrza do podpisania aktu notarialnego i sprzedania nieruchomości nabytej w drodze przetargu, Gmina Chojna wyrokiem
  Sądu Okręgowego w Szczecinie otrzymała nakaz przeniesienia na nabywcę prawa własności nieruchomości. Jednocześnie zasądzono od Gminy zwrot kosztów postępowania w wysokości 9 568 zł. Sąd Apelacyjny w Szczecinie odrzucił apelację Gminy i zasądził na rzecz powoda 5 400 zł. Komornik Sądowy przy SR w Gryfinie dokonał zajęcia rachunku bankowego i zawiadomił o zakazie wypłat na kwotę
  14 968 zł, doliczając koszty zastępstwa adwokackiego w egzekucji w wysokości
  600 zł i opłatę egzekucyjną w wysokości 1 197 zł. Burmistrz swoimi działaniami,
  tzn. niewydaniem, bez żadnych uzasadnionych podstaw, nieruchomości nabytej
  w drodze przetargu i doprowadzeniu do sprawy sądowej, naraził Gminę Chojna
  na straty w wysokości ok. 17 000 zł, doprowadzając do zajęcia rachunku bankowego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Lach 24-07-2009 12:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Będzak 24-07-2009
Ostatnia aktualizacja: - 24-07-2009 12:16