Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Ogłoszenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.


 

Chojna, 30.07.2009r.

Burmistrz Gminy Chojna

 

OGŁOSZENIE

O PRZEPROWADZENIU STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

Na podstawie art. 21 ust. 1; art. 39 i art. 40 w związku z art. 46 pkt 1; 50 Ustawy
z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1277),

zawiadamiam

o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

w związku z podjęciem Uchwały Nr XIII/130/2008 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze ograniczonym drogą wojewódzką nr 124, ulicą Żwirki i Wigury (z włączeniem jej do planu), granicą skarpy na zapleczu budynków nr 8 do 18 przy ulicy Narciarskiej oraz granicą obrębu geodezyjnego 8 z kierunku północno-wschodniego, w gminie Chojna.

 

 

W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, w tym z prognozą oddziaływania na środowisko dla ww. projektu, w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, pok. 2, w poniedziałek w godz. od 715 do 1615 , od wtorku do czwartku, w godz. od 715 do 1600 , w piątek od 715 do 1415.

 

Zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 września o podpisie elektronicznym ( Dz. U. z 2001r. Nr 130, poz.145, z późniejszymi zmianami) w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, na adres: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4; 74-500 Chojna; adres e-mail: pio@chojna.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. W przypadku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy składany wniosek, należy podać tytuł prawny (właściciel, użytkownik, najemca, dzierżawca, administrator itp.)

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Chojny.

 

 

Burmistrz Chojny

 

Adam Fedorowicz

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Dranikowski 30-07-2009 12:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Witek 30-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Radosław Dranikowski 30-07-2009 12:57