Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki położonej w m. Chojna, obręb 3 przy ul. Dworcowej

 

                                                                                                 Chojna, dnia 6 sierpnia 2009 r.

 

                                  O G Ł O S Z E N I E                                                                                                                                                                                    

Burmistrz  Gminy  Chojna ogłasza pierwszy  nieograniczony  przetarg  ustny
na sprzedaż  działki  położonej  
w m. Chojna, obręb 3 przy ul. Dworcowej:

 

 

- działka  nr  64/4  o pow.  0,1281 ha  - rodzaj użytków Ł-V  i N,

CENA  WYWOŁAWCZA  75.617,-zł. -   WADIUM – 7.562,-zł.

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 800,-zł.

 

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu doliczony zostanie 22 % podatek VAT .

 

Zgodnie z wydaną decyzją ustalającą warunki zabudowy jest to teren przewidziany pod zabudowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego.

 

Kupujący dokona w razie potrzeby   na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności (energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki)
w porozumieniu  z właścicielem a także  usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

Inwestor jest zobowiązany do wybudowania odcinka sieci wodociągowej oraz bezodpływowego zbiornika ścieków na koszt własny.

 

PRZETARG odbędzie się dnia 17 września 2009 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie  ul. Jagiellońska  4 , pokój nr  12 o godz. 10 00 .

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości podanej wyżej  oraz dowodu tożsamości  oferenta, zaś  w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy.

WADIUM  należy wpłacić najpóźniej do dnia 14 września  2009 r. na konto BS Chojna 
nr 03937000070000066420000002.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się od zawarcia umowy przez uczestnika , który przetarg wygrał.

Szczegółowych informacji udziela pracownik UM w Chojnie (pokój nr 4) , telefon  091 414-14- 85 wew.60.

 

 

 

                                                                               Z-ca   Burmistrza

                                  

                                                                              mgr  Wojciech Długoborski

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 07-08-2009 11:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Juzyszyn 06-08-2009
Ostatnia aktualizacja: - 07-08-2009 11:36