Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Chojny zawiadamia, że w dniu 25.06.2009 wpłynął wniosek Abrys Spółka z o.o., ul. Daleka 33, 60-124 Poznań, działającej z upoważnienia Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Słowiańska 1, 74-500 Chojna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji obwałowania kwatery składowiska odpadów w m. Kaliska, Gmina Chojna oraz zmianie drogi technologicznej.


Chojna, dnia 11 sierpnia 2009r.

 

 

BPI:7624-5 /09

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Chojny, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 25.06.2009 wpłynął wniosek Abrys Spółka z o.o., ul. Daleka 33, 60-124 Poznań, działającej z upoważnienia Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Słowiańska 1, 74-500 Chojna
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji obwałowania kwatery składowiska odpadów w m. Kaliska, Gmina Chojna oraz zmianie drogi technologicznej. Projektowana inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr 6/2 obręb Kaliska, Gmina Chojna na składowisku w gminie Chojna w skład, którego wchodzą działki 6/2 i 10/4 obręb Kaliska, Gmina Chojna.
Inwestorem będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Chojna
ul. Słowiańska 1, 74-500 Chojna.

Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Chojny, zaś organami biorącymi udział
w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej
i ustnej, w terminie od 17.08.2009r. do 07.09.2009r w Urzędzie Miejskim w Chojnie
ul. Jagiellońska 4,74-500 Chojna w pok. nr 10, w godz. od 7.15 do 15.15. Złożone uwagi
i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Chojny przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

w z. Burmistrza

mgr Wojciech Długoborski

Zastępca Burmistrza

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Dranikowski 12-08-2009 11:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Witek 12-08-2009
Ostatnia aktualizacja: Radosław Dranikowski 12-08-2009 11:30