Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE Nr 830/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2009-08-20 13:53
dokument ZARZĄDZENIE Nr 829/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2009 rok. 2009-08-21 07:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 828/V/ 2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na rok 2009 do Uchwały NR XXXII / 288/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok. 2009-08-20 13:38
dokument ZARZĄDZENIE Nr 827/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji do likwidacji urządzeń biurowych oraz kontenerów handlowych. 2009-08-20 13:34
dokument ZARZĄDZENIE Nr 826/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2009-08-20 13:33
dokument ZARZĄDZENIE Nr 825/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do spraw nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. 2009-08-20 13:31
dokument ZARZĄDZENIE Nr 824/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia przetargu na zamówienie publiczne. 2009-08-20 13:27
dokument ZARZĄDZENIE Nr 823/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia przetargu na zamówienie publiczne. 2009-08-20 13:23
dokument ZARZĄDZENIE Nr 822/V/ 2009 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania, premiowania oraz przyznawania nagrody rocznej i jubileuszowej Dyrektorowi samorządowej instytucji kultury ? Centrum Kultury w Chojnie 2009-08-20 13:21
dokument ZARZĄDZENIE Nr 821/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie działki Nr 61 w miejscowości Mętno. 2009-08-20 13:17
dokument ZARZĄDZENIE Nr 820/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie sprzedaży kontenerów handlowych zlokalizowanych na targowisku w Krajniku Dolnym. 2009-08-20 13:16
dokument ZARZĄDZENIE Nr 819/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości do sprzedaży. 2009-08-20 13:15
dokument ZARZĄDZENIE Nr 818/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie: ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów, kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych gminy. 2009-08-20 13:12
dokument ZARZĄDZENIE Nr 817/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2009-08-20 13:07
dokument ZARZĄDZENIE Nr 816/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej. 2009-08-20 13:02
dokument ZARZĄDZENIE Nr 815/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozwiązania umowy z firmą EXPERTUS Nieruchomości Spółka Cywilna. 2009-08-20 15:04
dokument ZARZĄDZENIE Nr 814/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu do umowy z dnia 01.01.2009r. zwartą z Panem Henrykiem Suszko. 2009-08-20 12:56
dokument ZARZĄDZENIE Nr 813/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych. 2009-08-20 12:53
dokument ZARZĄDZENIE Nr 812/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru. 2009-08-20 15:03
dokument ZARZĄDZENIE Nr 811/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie: terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników. 2009-08-20 15:04
dokument Zarządzenie Nr 810 / V /2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany operatora informatycznej obsługi komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2009-08-20 12:44
dokument ZARZĄDZENIE Nr 809/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 03 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej 2009-08-20 12:41
dokument ZARZĄDZENIE Nr 808/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 03 czerwca 2009 r. w sprawie umorzenia II raty łącznego zobowiązania pieniężnego 2009-08-20 12:40