Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 873/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy oraz zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2009 rok. 2009-08-27 12:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 872/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na rok 2009 do Uchwały NR XXXIV/297/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok 2009-08-27 11:59
dokument ZARZĄDZENIE Nr 871/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2009-08-27 09:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 870/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie: przyjęcia procedury procesu windykacji należności, do których stosuje się przepisy ustawy ? Ordynacja podatkowa. 2009-08-27 09:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 869/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie: przyjęcia procedury windykacji należności Gminy. 2009-08-27 09:32
dokument ZARZĄDZENIE Nr 868/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej 2009-08-27 09:26
dokument ZARZĄDZENIE Nr 867/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2009-08-27 09:23
dokument ZARZĄDZENIE Nr 866/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2009-08-26 13:37
dokument ZARZĄDZENIE Nr 865/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2009-08-26 13:35
dokument Zarządzenie Nr 864V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 lipca 2009r. w sprawie zmian w Regulaminie pracy Urzędu Miejskiego w Chojnie 2009-08-26 13:34
dokument ZARZĄDZENIE Nr 863/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji do likwidacji samochodu. 2009-08-26 13:33
dokument ZARZĄDZENIE Nr 862/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia ofert na opracowanie mapy dla m. Kaliska 2009-08-26 13:32
dokument ZARZĄDZENIE Nr 861/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego 2009-08-26 13:31
dokument ZARZĄDZENIE Nr 860/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia wycen nieruchomości lokalowych. 2009-08-26 13:30
dokument ZARZĄDZENIE Nr 859/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji do otwarcia ofert. 2009-08-26 13:29
dokument ZARZĄDZENIE Nr 858/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2009-08-26 13:28
dokument ZARZĄDZENIE Nr 857/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa 2009-08-26 13:27
dokument ZARZĄDZENIE Nr 856/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji do otwarcia ofert. 2009-08-26 13:26
dokument ZARZĄDZENIE Nr 855/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej. 2009-08-26 13:24
dokument ZARZĄDZENIE Nr 854/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości do sprzedaży 2009-08-26 13:24
dokument ZARZĄDZENIE Nr 853/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie oferty na montaż ogrodzenia przy placu zabaw. 2009-08-26 13:25
dokument ZARZĄDZENIE Nr 852/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie opracowania i ogłoszenia przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem wykonania boisk sportowych Boiska Sportowe ? Moje Boisko-Orlik 2012. 2009-08-26 13:21
dokument ZARZĄDZENIE Nr 851/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ?Boiska Sportowe? ? ?Moje Boisko-Orlik 2012?. 2009-08-26 13:14
dokument ZARZĄDZENIE Nr 850/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie SETPOL Spółka z o.o. 2009-08-26 13:12
dokument ZARZĄDZENIE Nr 849/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia operatorów szacunkowych na sprzedaż lokali mieszkalnych 2009-08-26 12:59
dokument ZARZĄDZENIE Nr 848/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji do przekazania płytek chodnikowych i krawężników. 2009-08-26 12:58
dokument ZARZĄDZENIE Nr 847/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie przekazania płytek chodnikowych i krawężników. 2009-08-26 12:57
dokument ZARZĄDZENIE Nr 846/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia oferty cenowej na wykonanie wycen nieruchomości stanowiących własność Gminy. 2009-08-26 12:56
dokument ZARZĄDZENIE Nr 845/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie wniosku o wydzierżawienie terenu 2009-08-26 12:55
dokument ZARZĄDZENIE Nr 844/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie wniosku o wypowiedzenie dzierżawy. 2009-08-26 12:53
dokument ZARZĄDZENIE Nr 843/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie wniosku PHU ?BESTT? dot. zwrotu wypłaconej ceny za nieruchomość położoną w m. Chojna obręb 3 2009-08-26 12:52
dokument ZARZĄDZENIE Nr 842/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie zlecenia prac konserwatorskich w budynku świetlicy wiejskiej w Godkowie. 2009-08-26 12:50
dokument ZARZĄDZENIE Nr 841/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie rozłożenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na raty. 2009-08-26 13:04
dokument ZARZĄDZENIE Nr 840/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie wydzierżawienie terenu z przeznaczeniem pod garaż części działki nr 180/1 2009-08-26 12:47
dokument ZARZĄDZENIE Nr 839/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie wniosku o wydzierżawienie terenu z działki nr 197/14. 2009-08-20 14:23
dokument ZARZĄDZENIE Nr 838/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na remont świetlicy środowiskowej przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego-II etap. 2009-08-20 14:08
dokument ZARZĄDZENIE Nr 837/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie wybrania ofert na wykonanie regulaminu placu zabaw. 2009-08-20 14:07
dokument ZARZĄDZENIE Nr 836/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie wybrania wykonawcy na montaż ogrodzenia na placu zabaw w Chojnie przy ul. Mieszka I-go. 2009-08-20 14:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 835/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 364/V/2008 z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie warunków ustalenia należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w Urzędzie Miejskim w Chojnie z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. 2009-08-20 14:04
dokument ZARZĄDZENIE Nr 834./ V/ 2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie : powołania komisji egzaminacyjnej do spraw nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. 2009-08-20 14:03
dokument ZARZĄDZENIE Nr 833./ V/ 2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie : powołania komisji egzaminacyjnej do spraw nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. 2009-08-20 14:01
dokument ZARZĄDZENIE Nr 832./ V/ 2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie : powołania komisji egzaminacyjnej do spraw nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. 2009-08-20 14:00
dokument ZARZĄDZENIE Nr 831./ V/ 2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie : powołania komisji egzaminacyjnej do spraw nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. 2009-08-20 13:59