Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z dwóch działek, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 97/3 o pow. 0,6673 ha, rodzaj użytków R-RIVb, Ł-ŁIV i W, nr 97/4 o pow. 0,6290 ha, rodzaj użytków R-RIVb, Ł-ŁIV i W.


Chojna, dnia 24 sierpnia 2009 r.

 

 

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA ROKOWANIA

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z dwóch działek, oznaczonych
w ewidencji gruntów jako działki:

- nr 97/3 o pow. 0,6673 ha, rodzaj użytków R-RIVb, Ł-ŁIV i W,
- nr 97/4 o pow. 0,6290 ha,
rodzaj użytków R-RIVb, Ł-ŁIV i W, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Chojna, przy ul. Szczecińskiej, gmina Chojna, województwo zachodniopomorskie przy drodze krajowej Nr 26 łączącej Chojnę z przejściem granicznym Krajnik Dolny - Schwedt.

Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla tej nieruchomości księgę wieczystą 37454.

Przez środek działki nr 97/4 przechodzi napowietrzna linia energetyczna wsparta na dwóch betonowych słupach.

Działka nr 97/3 bezpośrednio przylega do działki nr 97/4, na powyższej działce występują nieliczne nasadzenia starych drzew liściastych.

Zgodnie z wydaną decyzją ustalającą warunki zabudowy nieruchomość przeznaczona jest pod budowę budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

 

CENA WYWOŁAWCZA wynosi - 200 000,-zł. - zaliczka - 20 000,-zł
Do ceny osiągniętej w drodze rokowań doliczony zostanie 22 % podatek VAT .

Cena proponowana przez oferentów nie może być niższa od podanej w ogłoszeniu.

 

Kupujący dokonają na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości

Inwestor jest zobowiązany do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

Rokowania odbędą się w dniu 01 października 2009 r. o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4, 74- 500 Chojna (pok. nr 12).

Wpłaty zaliczki należy dokonać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0 664 2000 0002 w terminie do dnia 28 września 2009 r.

Osoby, które chcą wziąć udział w rokowaniach winny złożyć pisemne zgłoszenie wraz
z kopią wpłaty zaliczki w wysokości jw. W zalakowanej kopercie z napisem

„ ROKOWANIA UL. SZCZECIŃSKA” w terminie do dnia 28 września 2009 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4, 74 - 500 Chojna (pok. nr 12).

Zgłoszenie powinno zawierać :

- imię, nazwisko i adres osoby zgłaszającej się lub firmę i jej siedzibę,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez

zastrzeżeń ,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- proponowany sposób realizacji zamierzonej inwestycji.

Zaliczka ulega przepadkowi w przypadku wygrania rokowań i nie przystąpieniu do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, których oferty nie zostaną przyjęte wpłacona zaliczka zostanie zwrócona.

Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 22.01.2009 r. drugi przetarg nieograniczony odbył się w dniu 7. 05. 2009 r., trzeci przetarg nieograniczony odbył się w dniu 23.07.2009 r.

 

Burmistrz Gminy Chojna zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 4), tel.(091 414 8585 wew. 60).

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Dranikowski 25-08-2009 09:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Lewczuk 25-08-2009
Ostatnia aktualizacja: Radosław Dranikowski 25-08-2009 09:25