Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 905/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie: zmiany budżetu, zmian w budżecie Gminy oraz zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2009 rok. 2009-10-01 12:52
dokument ZARZĄDZENIE Nr 904/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany stawki żywieniowej. 2009-10-01 12:31
dokument ZARZĄDZENIE Nr 903/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenie cen nieruchomości do sprzedaży. 2009-10-01 12:30
dokument ZARZĄDZENIE Nr 902/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie wymiany pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej Białęgach. 2009-10-01 12:29
dokument ZARZĄDZENIE Nr 901/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej metodą spisu z natury mienia /wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne/ będącego w zarządzie Gimnazjum w Chojnie. 2009-10-01 12:27
dokument ZARZĄDZENIE Nr 900/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 2009-10-01 12:27
dokument ZARZĄDZENIE Nr 899/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie wyboru oferty na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Krzymowie wraz z modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. oraz przebudową sanitariatów szkolnych. 2009-10-01 12:26
dokument Zarządzenie Nr 898/V/2009 Burmistrza Gminy w Chojnie z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie: zmieniany Zarządzenia Nr 22 /2001r Burmistrza Gminy w Chojnie z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia zakresu dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego ? Urząd Miejski w Chojnie 2009-10-01 12:30
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E N R 897/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie: przystąpienia przez Burmistrza Gminy Chojna do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Chojna na 2010 rok. 2009-10-01 12:12
dokument ZARZĄDZENIE Nr 896/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół podstawowych, dyrektora Gimnazjum w Chojnie oraz dyrektora Przedszkola Miejskiego w Chojnie. 2009-10-01 12:11
dokument ZARZĄDZENIE Nr 895/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie przyznania dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół podstawowych, dyrektora Gimnazjum w Chojnie oraz dyrektora Przedszkola Miejskiego w Chojnie. 2009-10-01 12:09
dokument ZARZĄDZENIE Nr 894/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie. 2009-10-01 12:07
dokument ZARZĄDZENIE Nr 893/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie. 2009-10-01 12:05
dokument ZARZĄDZENIE Nr 892/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości do sprzedaży. 2009-10-01 12:03
dokument ZARZĄDZENIE Nr 891/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2009-10-01 12:01
dokument ZARZĄDZENIE Nr 890/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie wyłonienia inspektora nadzoru na zadanie ? Boiska Sportowe?- ?Moje Boiska - Orlik 2012? 2009-08-27 12:30
dokument ZARZĄDZENIE Nr 889/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie wykonania pomiarów skuteczności zerowania i rezystancji na targowisku w Krajniku Dolnym. 2009-08-27 12:29
dokument ZARZĄDZENIE Nr 888/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie przekazania kontenerów handlowych. 2009-08-27 12:28
dokument ZARZĄDZENIE Nr 887/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie przekazania kontenerów handlowych oraz płytek chodnikowych. 2009-08-27 12:27
dokument ZARZĄDZENIE Nr 886/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie rozłożenia na raty sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2009-08-27 12:23
dokument ZARZĄDZENIE Nr 885/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości do sprzedaży. 2009-08-27 12:22
dokument ZARZĄDZENIE Nr 884/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia wyceny nieruchomości lokalowej. 2009-08-27 12:21
dokument ZARZĄDZENIE Nr 883/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia przetargu w trybie przetargu nieograniczonego. 2009-08-27 12:18
dokument ZARZĄDZENIE Nr 882/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie przejęcia lokalu na rzecz Gminy Chojna. 2009-08-27 12:16
dokument ZARZĄDZENIE Nr 881/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę części działki. 2009-08-27 12:14
dokument ZARZĄDZENIE Nr 880/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę hangaru. 2009-08-27 12:13
dokument ZARZĄDZENIE Nr 879/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia wycen nieruchomości niezabudowanych do sprzedaży. 2009-08-27 12:12
dokument ZARZĄDZENIE Nr 878/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż działki 2009-08-27 12:11
dokument ZARZĄDZENIE Nr 877/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych stacjami transformatorowymi. 2009-08-27 12:09
dokument ZARZĄDZENIE Nr 876/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie rozłożenia na raty sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2009-08-27 12:08
dokument ZARZĄDZENIE Nr 875/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia wycen i ustalenia cen nieruchomości do sprzedaży. 2009-08-27 12:07
dokument ZARZĄDZENIE Nr 874/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2009-08-27 12:06