Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 216/5 o pow. 0,1631 ha, położonej w obrębie Lisie Pole.


 

Chojna, dnia 16 wrzesnia 2009 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 216/5 o pow. 0,1631 ha, położonej w obrębie Lisie Pole. Sąd Rejonowy
w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla tej nieruchomości księgę wieczystą SZ1Y/00045838/6.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów nieruchomość posiada użytek - R- IV b i R- V.

Zgodnie z wydaną decyzją ustalającą warunki zabudowy jest to teren przewidziany pod zabudowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego.

CENA WYWOŁAWCZA wynosi - 25.000,-zł - WADIUM - 2.500,-zł

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu doliczony zostanie 22 % podatek VAT.

Minimalne postąpienie wynosi 300,-zł.

W stosunku do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych.

Kupujący dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności (energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki)
w porozumieniu z właścicielem a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

PRZETARG odbędzie się dnia 29 października 2009 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12 o godz. 10 10.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości podanej wyżej oraz dowodu tożsamości oferenta a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 26 października 2009 r. na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002.

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi.

Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Szczegółowych informacji udziela pracownik UM w Chojnie (pokój nr 4), telefon 091 414-14- 85 wew.60.

 

 Burmistrz

 mgr Adam Fedorowicz

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Dranikowski 18-09-2009 09:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Juzyszyn 18-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Radosław Dranikowski 18-09-2009 09:59