Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym (byłe kino) oraz trzema budynkami innymi niemieszkalnymi, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 250/1 o pow. 1282m2, położonej w obrębie Nr 3 miasta Chojna.


Chojna, dnia 25.09.2009r.

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym (byłe kino) oraz trzema budynkami innymi niemieszkalnymi, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 250/1 o pow. 1282m2, położonej w obrębie Nr 3 miasta Chojna.

Nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Zapis w Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna - „Tereny budowlane”. Nieruchomość sklasyfikowana jest jako „Bi”- inne tereny zabudowane.

Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy zawartą na czas określony do dnia 31.12.2009r.

cena wywoławcza wynosi 2.100.000,00zł wadium: 210.000,00zł

Przetarg odbędzie się w dniu 30 listopada 2009r. o godz.10.00 w Urzędzie Miejskim w Chojnie
ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12.

Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej
do dnia 26.11.2009r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości uczestnika a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy.

Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone. Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt ewentualnych nierozpoznanych urządzeń infrastruktury technicznej w porozumieniu z ich właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8)
tel. 414 14 85 wew. 61.

 

Burmistrz

Adam Fedorowicz

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Dranikowski 25-09-2009 12:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Brzezińska 25-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Radosław Dranikowski 25-09-2009 12:59