Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwsze nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Jelenin


Chojna, dnia 22 października 2009 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwsze nieograniczone przetargi ustne
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Jelenin:

- działka nr 173/8 o pow. 0,0907 ha wraz z udziałem w działce nr 173/11

o pow. 0,0400 ha ( droga dojazdowa ) - rodzaj użytku R IVa i Ł III

CENA WYWOŁAWCZA - 47 681,34zł - WADIUM - 4 769,- zł

w tym : 45 000,00 zł (działka)

2 681,34 zł ( udział w działce dojazdowej )

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 500,-zł,

- działka nr 173/9 o pow. 0,0907 ha wraz z udziałem w działce nr 173/11

o pow. 0,0400 ha ( droga dojazdowa ) - rodzaj użytku R IV b i Ł III

CENA WYWOŁAWCZA - 47 681,34zł - WADIUM - 4 769,- zł

w tym : 45 000,00 zł (działka)

2 681,34 zł ( udział w działce dojazdowej )

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 500,-zł,

- działka nr 173/10 o pow. 0,0906 ha wraz z udziałem w działce nr 173/11

o pow. 0,0400 ha ( droga dojazdowa ) - rodzaj użytku R IV b i Ł III

CENA WYWOŁAWCZA - 47 681,34zł - WADIUM - 4 769,- zł

w tym : 45 000,00 zł (działka)

2 681,34 zł ( udział w działce dojazdowej )

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 500,-zł,

- działka nr 173/12 o pow. 0,1022 ha wraz z udziałem w działce nr 173/11

o pow. 0,0400 ha ( droga dojazdowa ) - rodzaj użytku R IV ai Ł III

CENA WYWOŁAWCZA - 52 681,34 zł - WADIUM - 5 269,- zł

w tym : 50 000,00 zł (działka)

2 681,34 zł ( udział w działce dojazdowej )

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 550,-zł,

- działka nr 173/13 o pow. 0,1023 ha wraz z udziałem w działce nr 173/11

o pow. 0,0400 ha ( droga dojazdowa ) - rodzaj użytku Ł III

CENA WYWOŁAWCZA - 52 681,34 zł - WADIUM - 5 269,- zł

w tym : 50 000,00 zł (działka)

2 681,34 zł ( udział w działce dojazdowej )

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 550,-zł,

- działka nr 173/14 o pow. 0,1023 ha wraz z udziałem w działce nr 173/11

o pow. 0,0400 ha ( droga dojazdowa ) - rodzaj użytku Ł III

CENA WYWOŁAWCZA - 52 681,34 zł - WADIUM - 5 269,- zł

w tym : 50 000,00 zł (działka)

2 681,34 zł ( udział w działce dojazdowej )

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 550,-zł,

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu doliczony zostanie 22% podatek VAT .

Zgodnie z wydaną decyzją ustalającą warunki zabudowy są to tereny przewidziany pod zabudowę budynków rekreacyjnych

Kupujący dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności (energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki)
w porozumieniu z właścicielem a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

Inwestor jest zobowiązany do wybudowania odcinka sieci wodociągowej oraz bezodpływowego zbiornika ścieków na koszt własny.

PRZETARG odbędzie się dnia 3 grudnia 2009 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4 , pokój nr 12 od godz. 10 00 , co 10 min.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości podanej wyżej oraz dowodu tożsamości oferenta, zaś w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy.

WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 30 listopada 2009 r. na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał.

Szczegółowych informacji udziela pracownik UM w Chojnie (pokój nr 4) , telefon 091 414-14- 85 wew.60.”

Burmistrz

mgr Adam Fedorowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 26-10-2009 08:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Juzyszyn 22-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 26-10-2009 08:40