Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

P R O T O K Ó Ł Nr XXXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 lipca 2009 r.

P R O T O K Ó Ł  Nr XXXIV/2009

z sesji Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 30 lipca 2009 r.

Do punktu 1, 2.

------------------ Obrady rozpoczął i prowadził przewodniczący Rady Janusz Kowalczyk. Powitał  serdecznie wszystkich zebranych. Na sesji obecni byli wszyscy radni.

Na sesji obecni byli także:

-         Burmistrz Gminy Chojna - Adam Fedorowicz,

-         Z-ca burmistrza - Wojciech Długoborski,

-         Sekretarz – Ewa De La Torre,

-         Skarbnik Teresa Kuflowska,

-         przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Dominik Gronet,

-         naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Chojnie,

-         przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy,

-         przedstawiciele lokalnych grup rybackich,

-         przedstawiciele prasy lokalnej,

-         sołtysi,

-         mieszkańcy gminy.

Do porządku obrad nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania porządek został przyjęty jednogłośnie.

-         lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu,

-         lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu,

-         porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Do punktu 3.

---------------  Burmistrz A. Fedorowicz poinformował o sprawach, które miały miejsce od sesji majowej.

30 maja odbyły się międzygminne zawody strażackie. Chciałem podkreślić dużą aktywność naszych strażaków. To były zawody podczas których gościliśmy ok. 600 strażaków z gmin i zwyciężyła ostatnio coraz bardziej aktywna drużyna OSP z Nawodnej, która pokonała prawie dotychczas niepokonany Orzechów. 6 czerwca odbyły się kolejne targi INKONTAKT w Schwedt, targi przedsiębiorców, na których coraz częściej i coraz chętniej pojawiają się również przedsiębiorcy z naszego kraju. 9 czerwca w Pyrzycach miało miejsce spotkanie w sprawie utworzenia zakładu zagospodarowania odpadów. W tej chwili urząd marszałkowski kończy prace związane ze strategią, z przyjęciem wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. W związku z tym rozważane są możliwości lokalizacji zakładu zagospodarowania odpadów. Pyrzyce bardzo chciałyby u siebie, Myślibórz bardzo chciałby u siebie, a my też nie chcielibyśmy stracić tego, co dla nas najważniejsze, czyli miejsca pracy i to czym dotychczas zajmowało się PUK jak również rozszerzenie zakresu tej działalności.

W dniach 11-14 czerwca odbyły się kolejne Dni Chojny. Mimo trudności finansowych udało się nam pozyskać dużo środków na zabezpieczenie wydatków na Dni Chojny.

W dniu 14 czerwca odbyły się zawody motocrossowe. Impreza udana, która organizatorzy zabezpieczyli w sposób właściwy i mieliśmy okazję po raz kolejny zobaczyć motocyklistów na naszym torze. 15 czerwca podpisaliśmy umowę z pięcioma gminami w sprawie utworzenia obszaru gospodarczego w celu powołania specjalnej strefy ekonomicznej. Tą sprawę koordynuje Instytut Rozwoju Regionalnego i zgodnie z harmonogramem prac chcielibyśmy wszyscy, czyli gmina Chojna, Trzciński, Myślibórz, Lipiany i Pyrzyce, aby najpóźniej wiosną Rada Ministrów podjęła stosowne decyzje w sprawie utworzenia podobszaru strefy ekonomicznej prawdopodobnie kostrzyńsko – słubickiej.

19 czerwca podpisałem umowę z Bankiem Żywności na dostarczanie produktów żywnościowych w ramach programu Unii Europejskiej i Agencji Rynku Rolnego dla osób o niskich dochodach. I tutaj kieruję słowa podziękowania do całego Ośrodka Pomocy Społecznej, do strażaków, którzy robią więcej niż to wynika z zakresu ich obowiązków. Zaangażowali się mocno. Jest to z jednej strony uciążliwe ale z drugiej strony bardzo potrzebne i pomocne dla tych rodzin, które nie zawsze mogą sobie pozwolić na zakup niektórych produktów, które otrzymujemy w ramach tego programu w dość dużych ilościach. To oczywiście będzie wymagało wykonania kilku drobnych prac remontowych na budynku na działce po Straży Granicznej, w którym jest magazyn, po to, żeby te produkty były właściwie zabezpieczone przed gryzoniami i opadami deszczu. Okazuje się, że kiedy są bardzo obfite opady dach jednak jest nieszczelny.

23 czerwca w Angermunde odbyło się spotkanie, jedno z wielu w ostatnich miesiącach, partnerów transgranicznego planu działania. W ramach przynależności do tej grupy jako jeden z pierwszych elementów chcemy wykonać zadania pn. przebudowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Podmurze, czyli wokół murów obronnych.

4 czerwca przedstawiciele kół gospodyń wiejskich i straży pożarnych gościli w Raciechowicach. Wczoraj na spotkaniu  z kołami gospodyń wiejskich pani  wiceprzewodnicząca rady R. Bekier przekazała informację, że jako grupa kobiet z Chojny zdobyła pierwsze miejsce w konkursie produktu regionalnego. Ta współpraca między naszymi gminami mimo, że odległymi jest coraz bardziej owocna. Spotykamy się i w Chojnie i w Raciechowicach. Chcemy tak ja w wielu takich przypadkach podpisać jakąś Partnerską umowę, która pozwoli na pozyskiwanie środków zewnętrznych na organizowanie  różnych spotkań, imprez, które służą przede wszystkim mieszkańcom.

7 lipca goszczono w Chojnie ambasadora USA w Polsce Victora Ashe. To były ostatnie dni piastowania tej funkcji. W tej chwili jest nowy ambasador.

11 lipca w Brwicach odbyła się bardzo ładna impreza pn. ekologia w domu i zagrodzie.

18 lipca  podobna impreza odbyła się w Jeleninie.

22 lipca po sesji Rady Miejskiej odbyło się spotkanie z sołtysami, którego głównym tematem były problemy związane z ustawą o funduszu sołeckim. Zostało zaplanowane spotkanie typowo robocze związane z  przygotowaniem wniosku w tygodniu po 16 sierpnia.

Wczoraj odbyło się spotkanie z kołami gospodyń wiejskich. 31 lipca czyli jutro spotkam się z prezesem spółki z Poznania, gdzie cały czas rozmawiamy na temat nieruchomości, gdzie miałby powstać szpital, przychodnia. 3 sierpnia jest otwarcie ofert na rozstrzygnięcie przetargu na budowę Orlika. Z tego co usłyszałem od pracowników wydziału jest spore zainteresowanie. W ostatnim okresie odbyły się spotkania Fundacji Odbudowy Kościoła Mariackiego. Trwają prace zabezpieczeniowe i przeciwpożarowe, te które uniemożliwiały dotychczas korzystanie z dojścia do tarasu widokowego i myślę, że na Dni Integracji nastąpi drugie otwarcie otwarcia i wieża widokowa będzie czynna prawie cały rok na ile pozwolą warunki pogodowe. Również trwają prace związane z remontem zegarów. Już niektóre wskazówki wyglądają inaczej niż dotychczas. Są odświeżone i pozłocone, tak, że prawdopodobnie na Dni Integracji zabrzmią kuranty Kościoła Mariackiego.

Na okres wakacyjny, kiedy niektórzy mieszkańcy sołectw mają problemy z dojazdem do Chojny wprowadziliśmy dodatkowe kursy autobusów dotyczące sołectw Rurka, Strzelczyn, Grzybno, Kamienny Jaz, Krajnik, Zatoń jak również Narost, Brwice.

-         sprawozdanie za okres międzysesyjny stanowi załącznik nr 4 do protokołu

 

Do punktu 4.

---------------  Przewodniczący Rady J. Kowalczyk przekazał, że przed rozpoczęciem sesji do przewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnie wpłynął wniosek podpisany przez panią Barbarę Andrzejczyk – przewodniczącą Klubu Chojeńska Wspólnota Samorządowa o uzupełnienie składu komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnie. Następnie przewodniczący J. Kowalczyk odczytał wniosek – załącznik nr 5 do protokołu.

Dalej przewodniczący odczytał drugi wniosek w sprawie uzupełnienia składu komisji rewizyjnej o członka Klubu Chojeńska Wspólnota Samorządowa podpisany przez członków tego Klubu tj. B. Andrzejczyk, W. Fedorowicza i R. Obielaka – załącznik nr 6     do protokołu.

Po odczytaniu wniosków przewodniczący J. Kowalczyk powiedział, że do sprawy powrócimy pod koniec sesji, w wolnych wnioskach.

 

Do punktu 5.

---------------  Radny R. Skrzypek – Czy w Urzędzie Miejskim lub jednostkach podległych takich jak AS i IS, Centrum Kultury i innych są zatrudnione osoby, które w swoich umowach o pracę mają zapis o odszkodowaniu pieniężnym w razie utraty pracy.

            Radny M. Szeremeta – Panie burmistrzu. Zaniepokojony jestem punktem 19 z posiedzenia burmistrza z 24 czerwca. Zlecił pan tutaj tą działkę gdzie jest ten pawilon, który w wieloletnim planie rozwoju jest przewidywany na podstawowa opiekę zdrowotną. rada tej inwestycji nie wycofała i ona ma projekt i zezwolenie na budowę. Pan z kolei zlecił, aby podzielić tą część gdzie jest PULS i przeznaczyć do sprzedaży. Uważam, że jest to przedwczesne, bo jeżeli faktycznie tam na Ogrodowej niedoszły szpital zostanie sprzedany, zostaną zawarte odpowiednie umowy, że tam będzie szpital, że tam będzie podstawowa opieka zdrowotna, wtedy można byłoby z tym budynkiem coś zrobić. Natomiast dzisiaj kiedy nie ma odpowiednich umów z tą spółką poznańską uważam, że na razie tego pawilonu nie należy dotykać, w ogóle dzielić i sprzedawać. Bo jeśli nie dojdzie do skutku ze spółką poznańską to mamy alternatywę. Natomiast to jest przedwczesne i to mnie zaniepokoiło.

            Radny H. Kłapouch – Z tego samego dnia punkt 18. Burmistrz polecił zlecić wycenę nieruchomości zabudowanej nr działki 207/23 innemu rzeczoznawcy w związku z rozwiązaniem umowy z firmą EXPERTUS Nieruchomości Sp. Cywilna , Bogusław Legan i Joanna Ulaszewska, wszcząć procedurę sprzedaży w/w nieruchomości w trybie przetargu. Wykonanie powierzył wydziałowi ZBN. Co to za działka, jaka to wycena?

            Radny S. Kabat – Panie burmistrzu. Ja mam pytanie odnośnie kina, bo podaje pan nam tutaj, że na kino przedłuża pan umowę z obecnym dzierżawcą. Z tego co sobie przypominam, ostatnia uchwała jaka obowiązuje to była ta, że my sprzedajemy to kino. Więc jestem zaskoczony, że tu się przedłuża umowę dzierżawy odnośnie tego obiektu.

Przed chwilą słuchając pańskiego sprawozdania za okres międzysesyjny- nie wiem czy dobrze zrozumiałem w pewnym momencie odnośnie przychodni, czyli konkretnie tego PULSA. Powiedział pan, że odnośnie przychodni to wiemy gdzie ona będzie. Czyli ja rozumiem, że na dzień dzisiejszy jest ustalone, że spółka z Poznania kupuje ten budynek. Jeżeli jest to w przetargu nieograniczonym, to ja nie rozumiem jak można dzisiaj stwierdzić, że my wiemy gdzie będzie przychodnia. A odnośnie kina panie burmistrzu to ja uważam, że w tej chwili my jako radni jesteśmy lekceważeni. Pan robi wszystko przeciwko radzie, bo jak powiedziałem uchwała obowiązuje a pan przeciwko radnym próbuje pan wystawić to do sprzedaży. Ja bym chciał, żeby pan się w tych kwestiach wypowiedział.

            Radny H. Kłapouch – Panie burmistrzu. Jakiś czas temu rada przeznaczyła na budowę chodników w sołectwach pewną pule pieniędzy. Chciałbym wiedzieć jakie zostały poczynione kroki odnośnie projektowania, budowy, wykonania tych chodników, ogrodzenia boiska, poprawienia boiska przy szkole. Również chciałbym uzyskać informację, prawdopodobnie wyjeżdżał pan służbowo do Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Czy to jest prawda i jakie urząd z tego tytułu poniósł koszty, ile osób było.

            Radny G. Sakowski – Mam pytanie do pana burmistrza, a właściwie do pana prezesa PUK. Chciałbym się dowiedzieć gdzie zostały rozdysponowane zakupione pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Chojna. Ponieważ pan zlecił to prezesowi  bardzo bym prosił o odpowiedź na piśmie w tej sprawie od  prezesa PUK.

 

Do punktu 6.

--------------- Komisje nie zgłosiły żadnych wniosków.

Radny S. Drapaluk – W związku z tym, że nie ma wniosków komisji ja stawiam wniosek formalny o 15 minut przerwy.

Przewodniczący J. Kowalczyk ogłosił 15 minut przerwy.   

 

Do punktu 7.

---------------  Projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu przedstawiła skarbnik T. Kuflowska. Do momentu podjęcia tego projektu uchwały w gminie Chojna obowiązuje uchwała z 21 czerwca 2001 r. W międzyczasie ustawa o finansach kilkakrotnie była zmieniana. Szata graficzna uchwał budżetowych uległa zmianie w związku z nowelizacją prawodawstwa. W związku z powyższym pan burmistrz przygotował projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych  towarzyszących projektowi budżetu.

Aktualnie obowiązująca uchwała mówi o przedkładaniu planów finansowych środków specjalnych, których już od kilku lat nie ma, jak również w części opisowej jest zapis o zarządzie miejskim, którego nie ma. Ponadto ten projekt uchwały dostosowany jest do uchwały Rady Miejskiej z 22 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, gdzie w § 4 pkt 1 jest zapis: podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie dotacji zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku o przyznanie dotacji do burmistrza gminy Chojna w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok, w którym planowane są prace lub roboty budowlane. W tym projekcie uchwały jest kalendarz zsynchronizowany, są daty dostosowane do wcześniej podjętych uchwał. Ponadto w przedłożonym projekcie uchwały są doprecyzowane takie elementy jakie powinna zawierać informacja o stanie mienia komunalnego. W pierwotnej ustawie z listopada 1998 r.  ustawodawca tego nie doprecyzował. W przedłożonym projekcie uchwały jest to wszystko już zapisane wg stanu prawnego  właściwie na dzisiaj.

Stanowisko Komisji Gospodarki Komunalnej... jednogłośnie za projektem uchwały.

Stanowisko Komisji Kultury, Oświaty... – za, nie było, 2 przeciwko, 2 się wstrzymało.

Stanowisko Komisji Gospodarki Finansowej... – 3 za, 2 się wstrzymało.

            Radny H. Kłapouch – W imieniu dwóch klubów chciałbym postawić wniosek o wykreślenie w § 6 punktu 2: Uchwała budżetowa gminy może zawierać: upoważnienie burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy; upoważnienie dla burmistrza do dokonywania zmian w budżecie w zakresie: dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami; przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;

przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.”

Wykreślenie w § 7 punktu 4 i 5.  „4. Opinie poszczególnych komisji merytorycznych stanowią podstawę do sformułowania opinii o projekcie budżetu przez Komisję Gospodarki Finansowej, Rolnictwa I Rozwoju Społeczno Gospodarczego.

5. Przyjęcie przez Komisję Gospodarki Finansowej, Rolnictwa i Rozwoju Społeczno Gospodarczego opinii o projekcie uchwały budżetowej następuje po wysłuchaniu opinii komisji merytorycznych przedstawionych przez poszczególnych przewodniczących w terminie 7 dni od daty ich przedstawienia przez poszczególne komisje, po czym wydana opinia zostaje przekazana do wiadomości Przewodniczącemu rady Miejskiej.”

Analogicznie wówczas wypadnie punkt 9 dlatego, że jest on uzależniony od punktu 4 i 5.

Na pytanie przewodniczącego Rady, który to jest punkt 9 radny H. Kłapouch odpowiedział, że  jest to § 9, cały § 9 dlatego, że uzależniony jest od tych dwóch punktów.

            Radny W. Fedorowicz – To znaczy, że z tego wynika, że komisje nie będą musiały zajmować się budżetem. Chciałbym aby pani skarbnik powiedziała, co powoduje skreślenie tych punktów, bo na zwyczajne oko i zwyczajny umysł wynika, że to jest wielkie świństwo i złośliwość.

            Skarbnik T. Kuflowska – Wykreślenie z § 6 ust. z 2, tych dwóch punktów niczego nie spowoduje ponieważ i tak projekt budżetu pan burmistrz przedłoży wysokiej radzie i RIO zgodnie z zapisami art. 184 ustawy o finansach publicznych. Tak jak tłumaczyłam na komisjach art. 182 ust. 2 brzmi: Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego może zawierać... i to samo umiejscowione jest w projekcie uchwały pana burmistrza. To nie jest żadne upoważnienie dla pana burmistrza, że po podjęciu tej uchwały zgodnie z zapisem § 6 ust. 2 pan burmistrz automatycznie będzie zaciągał kredyty i pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu, przywrócone zostaną panu burmistrzowi zmiany w planie wydatków czyli przemieszczenia planu wydatków między rozdziałami i wszystkimi paragrafami, że przekaże uprawnienia do dokonywania zmian kierownikom jednostek organizacyjnych. Tych uprawnień nie przekazał nikomu w tym roku. Ta, że czy ten zapis będzie czy nie i tak zgodnie z zapisem art. 184 ustawy o finansach publicznych pan burmistrz w tym kształcie przedłoży państwu projekt budżetu na rok 2010. Apeluję o zachowanie tego zapisu § 6 ust. 2. tak jak tłumaczyłam to na komisjach to jest uchwała, która będzie obowiązywać przez wiele lat. tej uchwały nie zmienia się rokrocznie ponieważ te uchwały dostosowujemy tylko do gruntownych zmian ustaw.

Proszę państwa. Nie obawiajcie się niczego, bo zgodnie z tym zapisem i tak swój projekt budżetu w tym kształcie będzie przedłożony, a państwo zadecydują  już na etapie uchwalania bez względu na to w jakim kształcie zostanie podjęta ta uchwała, jaki kształt będzie miał budżet. Podam przykład. Zmieni się rada, będzie nowa kadencja i trzeba będzie od nowa nowelizować ta uchwałę, procedury ponieważ ona jest niespójna. Nie wiem jak  się nadzór RIO odniesie do takiej uchwały, która jest niekompletna ponieważ pan burmistrz tutaj nie wypełnił wszystkich zapisów ustawy art. 184 o finansach publicznych.

            Radny M. Szeremeta – Pani skarbnik. Nie do końca się z panią zgodzę, bo faktycznie jeśli rada dzisiaj przegłosuje i z tego paragrafu ustęp 2 wykreśli pan burmistrz zgodnie z art. 184 będzie miał prawo wystąpić do rady o takie upoważnienie i rada go przyjmie albo nie przyjmie. I to nic nie zmienia. Dlatego uważamy, że to jest niekonieczne, żeby się znalazło.

            Skarbnik T. Kuflowska – Z szacunkiem do pana panie radny, ale pozwolę sobie się nie zgodzić z panem radnym, ponieważ tak jak wcześniej powiedziałam ta uchwała o niczym nie przesądza, ona tylko wypełnia treść art. 184 ustawy o finansach publicznych. Bez względu na ten kształt uchwały i tak zgodnie z brzmieniem art. 184 pan burmistrz przedłoży państwu projekt budżetu, ale ta uchwała jest wieloletnia, bez czasookresu. Proponuje zostawić ten zapis, a budżet w jakim kształcie... w takim będzie uchwalony. Nie mylmy procedur z uchwalaniem budżetu. Pan burmistrz w tym roku już nie może żadnych większych zmian w planie wydatków dokonywać po podjęciu przez państwa decyzji w dniu 29 maja. To jest uchwała, która będzie funkcjonowała przez kilka lat, tak, że bardzo proszę o rozwagę i pozostawienie tego zapisu § 6 ust. 2 bo to nie ma przełożenia  na budżet na 2009 rok, a na 2010 państwo zadecydujecie jakie zapisy powinny być umiejscowione.

            Radny S. Kabat – Pani skarbnik. Czy my jako radni mamy prawo mieć inne zdanie od burmistrza i od pani, czy nie?

Skarbnik T. Kuflowska – Mogą państwo mieć różne zdania. Ja po prostu tylko staram się państwu wyjaśnić państwa obawy związane z zapisem tego § 6 ust. 2.

            Radny S. Błęcki – Wnioskuję o 5 minut przerwy.

Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy.

Po przerwie przewodniczący J. Kowlaczyk wznowił obrady. Ponieważ nie było innych wniosków poddał pod głosowanie wykreślenie z projektu uchwały z § 6 punktu 2 w całości.

Za wykreśleniem glosowało 9 radnych, przeciwko 3, wstrzymał się od głosu 1 radny. 1 osoba nie głosowała.

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie wykreślenie z 7 punktu 4 i 5.

Za wykreśleniem głosowało 11 radnych, przeciwko 3, 1 się wstrzymał.

Dalej przewodniczący poddał pod głosowanie skreślenie z projektu uchwały § 9 w całości.

Za wykreśleniem głosowało 11 radnych, przeciwko 3, 1 się wstrzymał.

Następnie przewodniczący J. Kowlaczyk  poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu wraz ze zmianami.

Za przyjęciem głosowało 12 radnych, przeciwko nie było, 2 się wstrzymało, 1 nie brał udziału w głosowaniu.

-uchwała Nr XXXIV/295/2009 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Do punktu 8.

---------------  Projekt uchwały w sprawie utworzenia stowarzyszenia przedstawił przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Dominik Gronet – Chciałbym przedstawić państwu założenia osi priorytetowej zrównoważony rozwój osi obszarów zależnych od rybactwa, które wchodzi w skład programu operacyjnego zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Program ten został oficjalnie zatwierdzony przez komisje europejską w październiku zeszłego roku. Oś priorytetowa 4 ma przyczynić się do aktywizacji społeczności obszarów zależnych od rybactwa poprzez włączenie partnerów aspołecznych i gospodarczych z tego obszaru do zaplanowania i później wdrożenia lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich. Aby mogło to nastąpić musi powstać partnerstwo trójsektorowe, które będzie się składało z sektora społecznego, publicznego i prywatnego. Na cały program operacyjny zostało przeznaczonych prawie miliard euro, z czego na oś 4 ponad 313 milionów euro. Główne cele osi 4 to zahamowanie zmniejszającego się sektora rybackiego, odtworzenie obszarów dotkniętych zmianami w tym sektorze, poprawa jakości życia społeczności żyjącej na obszarach objętych strategiami oraz utrzymanie dobrobytu gospodarczego i społecznego a także podniesienie wartości produktów rybołówstwa.

Jak będzie wyglądał schemat realizacji osi 4. Na początek aktywizacja lokalnych społeczności, czyli proces, który właśnie teraz ma miejsce. Następnie powstaną zmodyfikowane stowarzyszenia oparte na partnerstwie trójsektorowym. Stowarzyszenia te przygotują lokalną strategię rozwoju obszarów rybackich. Następnie odbędzie się konkurs na wybór lokalnych grup rybackich przeprowadzany przez instytucję zarządzającą, którą w tym przypadku jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja zarządzająca nada status lokalnej grupy rybackiej tym stowarzyszeniom, które w konkursie uzyskają odpowiednią liczbę punktów. Następnie lokalne grupy podpiszą z Ministerstwem umowę na realizację strategii, po czym strategia będzie wdrażana.

Jakie będą kryteria wyboru lokalnych grup rybackich? Nie ma limitu liczby lokalnych grup rybackich i pieniądze będą przyznawane do wyczerpania limitu środków. W poprzednich projektach był taki limit i miał powstać w całym okresie finansowania 30 grup rybackich czyli 18 w pierwszym konkursie i 12 w drugim konkursie ale się z tego wycofano. Tak, że ile grup powstanie i spełni warunki konkursu tyle grup będzie mogło otrzymać środki finansowe.

Do realizacji lokalnych strategii będą wybrane stowarzyszenia, które spełnią następujące wymagania: Wszystkie gminy, których obszar objęty jest strategią są członkami takiego stowarzyszenia i nie mogą być członkami innych stowarzyszeń, które starają się o uznanie ich  o grupę rybacką. Członkami takiego stowarzyszenia są podmioty sektora publicznego, w szczególności gminy, powiaty, uczelnie wyższe. Członkiem stowarzyszenia nie może być samorząd województwa z tego względu, że dla tej osi jest on instytucją pośredniczącą. Następny sektor to sektor społeczny czyli są to wszelkiego rodzaju stowarzyszenia, fundacje, które w szczególności zrzeszają przedstawicieli sektora rybackiego albo działają na jego rzecz oraz sektor prywatny czyli przedsiębiorcy, którzy w szczególności wykonują działalność polegającą na połowie, chowie, hodowli, wprowadzaniu na rynek ryb. Obszar objęty opracowaną przez te grupy strategią musi spełniać następujące warunki: musi  być spójny przestrzennie, obejmować gminy, których łączna liczba mieszkańców musi przekroczyć 10 tysięcy i nie może przekroczyć 100 tysięcy osób. Liczba osób pracujących w sektorze rybactwa na obszarze objętym strategią przypadająca na 10 tysięcy mieszkańców wynosi co najmniej 8. Wszystkie te rejony, gdzie będzie 8 przedstawicieli sektora rybołówstwa, rybactwa na 10 tysięcy mieszkańców są uznane jako tereny zależne od rybactwa. Budżet takiej grupy będzie musiał być zaplanowany zgodnie z następującymi zasadami. Na finansowanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej będzie minimum 5% środków finansowych otrzymywanych przez grupę. Na wydatki bieżące nie przeznaczono więcej niż 10%. Na finansowanie operacji realizowanych w ramach strategii przez podmioty społeczne i gospodarcze przeznaczono co najmniej 50% środków finansowych, co oznacza, że 35% środków finansowych będą mogły wydatkować gminy. Stowarzyszenie przedstawi lokalną strategię odpowiadającą warunkom określonym w projektowanym rozporządzeniu. Stowarzyszenie takie będzie musiało uzyskać co najmniej 60% punktów w ramach oceny grupy i 60% punktów w ramach oceny strategii. Co najmniej 50% miejsc w komitecie, jest to jeden z organów takiego stowarzyszenia, do którego właściwości należy wybór operacji, musi być przyznanych przedstawicielom sektora rybackiego. Przy konkursie na wybór lokalnej grupy rybackiej będzie brana pod uwagę struktura grupy czyli liczba członków grupy, liczba gmin wchodzących w skład oraz liczba członków grupy, którzy prowadzą działalność związaną z sektorem rybactwa. Będzie brana pod uwagę liczba osób zamieszkujących obszar objęty strategią. Im więcej tym lepiej ponieważ później będzie można uzyskać wyższy limit. Będzie sprawdzane jaki jest potencjał administracyjny takiej grupy, kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład komitetu, który będzie wybierał operacje do realizacji, czyli uczestnictwo w szkoleniach, które już się zaczęły oraz doświadczenie w realizacji podobnych inicjatyw. Będą kryteria oceny lokalnej strategii. Będzie sprawdzane czy zakładane cele tej strategii i środki służące do osiągnięcia tych celów są spójne z uwarunkowaniami lokalnymi, czy operacje planowane do wsparcia w ramach strategii są związane z wykorzystaniem i pielęgnowaniem tradycji sektora rybackiego, czy będą miały pozytywny wpływ na środowisko, czy pozwolą na minimalizację sektora rybackiego na obszarze objętym strategią i czy spowodują  poprawę jakości życia na tym obszarze. Będzie też sprawdzane czy przy projektowaniu strategii były konsultacje społeczne, czyli jaki był udział społeczności lokalnej. Będzie także oceniana ocena własna grupy i ocena wdrażania strategii. Będzie oceniany budżet, czy będzie wykonywany zgodnie z harmonogramem oraz współdziałanie z innymi programami. Jak będzie wyglądało wdrożenie lokalnej strategii. Beneficjent będzie zgłaszał wniosek o dofinansowanie operacji do lokalnej grupy rybackiej. Lokalna grupa, a właściwie komitet ocenia ten wniosek pod kątem jego zgodności ze strategią. Następnie po pozytywnej weryfikacji wniosek jest przekazywany do samorządu wojewódzkiego, który też weryfikuje ten wniosek pod kątem zgodności ze strategią i zgodności z prawem polskim i unijnym. Po pozytywnej ocenie samorząd województwa podpisuje umowę z beneficjentem, następnie beneficjent realizuje operecję. Samorząd województwa przeprowadza kontrolę realizacji projektu i po pozytywnej kontroli przekazywany jest do Agencji wniosek o płatność dla beneficjenta. Jak wygląda harmonogram wdrażania osi 4 w Polsce? W maju tego roku nastąpiło oficjalne rozpoczęcie współpracy między Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako instytucją zarządzającą a samorządami województw jako instytucjami pośredniczącymi. Od lipca rozpoczęły się szkolenia dla przedstawicieli kandydatów na grupy rybackie i obecnie ciągle trwają prace nad utworzeniem dokumentacji, która będzie niezbędna w procesach konkursowych. W drugiej połowie października rozpocznie się pierwsze zaproszenie do konkursu na wybór lokalnych grup. Czasu jest niewiele ale niestety jesteśmy zobligowani zapisami w programie operacyjnym ponieważ został on oficjalnie notyfikowany w październiku zeszłego roku i jest taki zapis, że rok po notyfikacji musi rozpocząć się pierwszy konkurs.

Do końca grudnia będzie trwało składanie wniosków przez grupy rybackie. następnie w pierwszym kwartale 2010 roku będą rozpatrywane te wnioski i w marcu podpisana umowa między instytucja zarządzającą a lokalną grupą rybacką. W drugiej połowie 2010 roku rozpocznie się okres finansowania programu, a drugi konkurs planowany jest na przełomie roku 2010-2011.. Limit środków będzie musiał być zależny od znaczenia sektora rybackiego na obszarze objętym strategią i liczby mieszkańców żyjących na tym obszarze. Znaczenie sektora będzie ustalone na podstawie liczby osób zatrudnionych w sektorze rybackim. Natomiast liczba osób zatrudniona w sektorze powinna opierać się na dostępnych danych zgromadzonych w rejestrach i ewidencjach. Kluczowym wskaźnikiem do obliczenia kwoty będzie tzw. współczynnik rybackości czyli stosunek liczby osób zatrudnionych w sektorze rybackim do 1000 mieszkańców na obszarze objętym strategią. Zostały ustalone następujące stawki: Wskaźnik mniejszy od 0,8- obszar jest uznany jako niezależny od rybactwa. Między 0,8 a 1,2 - 63 euro na mieszkańca, powyżej 1,2 do 1,6 - 85,5 euro na mieszkańca, 1,6 do 4 – 126 euro na mieszkańca i powyżej 4 - 189 euro na mieszkańca.

Osoby zaliczone do sektora rybackiego to m. in. jest to osoba uprawniona do rybactwa w rozumieniu ustawy o rybactwie śródlądowym, która z rocznego chowu lub hodowli ryb łososiowatych uzyskuje nie mniej niż 5 ton rocznie lub prowadzi chów, hodowlę lub polowy na obszarze nie mniejszym niż 1 ha oraz zatrudnieni przez te osoby pracownicy lub domownicy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zalicz się dwie osoby gdy powierzchnia gruntów pod stawami jest mniejsza niż 50 ha. Jeśli ta powierzchnia jest większa jest zaokrąglona do jedności, liczba będąca ilorazem powierzchni gruntów pod stawami i liczby 20. Następna osoba z sektora rybackiego jest to taka, która prowadzi działalność w zakresie określonym w polskiej klasyfikacji działalności w sekcji A dział 03 czyli są to wszelkiego rodzaju rybacy oraz hodowcy ryb. Jest osobą zatrudnioną do zadań związanych z zarybianiem, połowem, chowem, hodowlą ryb przez stowarzyszenie, fundację lub inną organizację społeczną, która wśród swoich celów statutowych ma takie zadania czyli np. Polski Związek Wędkarski. Osobą z sektora jest także osoba, która prowadzi działalność w zakresie przetwórstwa ryb, skorupiaków, mięczaków i pozostałych organizmów wodnych. Stowarzyszenie, które ubiega się o status lokalnej grupy rybackiej będzie musiało podać liczbę osób zatrudnionych w sektorze rybackim wg stanu na dzień 31.12.2008 r. na podstawie danych uzyskanych z prowadzonych ewidencji i rejestrów oraz danych uzyskanych od pracodawców sektora rybackiego. Kopie tych dokumentów będą stanowiły załączniki do strategii. Przykładowe kwoty przeznaczone na realizację strategii przez lokalne grupy. Jeśli liczba osób zamieszkująca gminy wchodzące w skład grupy wynosi 20 tysięcy, liczba osób zatrudnionych w sektorze rybackim 40 osób, współczynnik rybackości wynosi 2 i będzie to iloczyn liczby mieszkańców razy współczynnik rybackości. Obecnie w naszym województwie oprócz Chojny jest jeszcze siedem takich obszarów, na których rozpoczęły się już działania związane z organizacją stowarzyszeń, które będą starały się w pierwszym konkursie o nadanie statusu lokalnych grup rybackich. Najbardziej zaawansowane są cztery miejsca. Dwa w pasie nadmorskim w Kołobrzegu i Świnoujściu. Następne w części śródlądowej tj. Marianowie w powiecie stargardzkim. Te trzy stowarzyszenia złożyły dokumenty do KRS o rejestracje stowarzyszenia. Inny przypadek jest grupy, która rozpoczęła działanie na terenie powiatu szczecineckiego i drawskiego. Tam to będzie oparte na wykorzystaniu lokalnej grupy działania programu Lider. Poza tym w pozostałych miejscach, czyli w Darłowie, Kamieniu Pomorskim, Wałczu też odbyły się spotkania, na których podjęto decyzję o organizacji stowarzyszeń. w naszym województwie będzie tych grup rybackich 7 – 8 a być może nawet 9, bo także uruchomiło się południe naszego województwa w powiecie choszczeńskim. W całym pasie nadmorskim może powstać do 10-12 grup. Szacuje się, że w całek Polsce może powstać tych grup 60. Program ten nie jest przeznaczony tylko dla pasa nadmorskiego. Jest on przeznaczony dla wszystkich terenów gdzie odbywa się jakaś działalność związana z bardzo szeroko pojętym sektorem rybackim.

            Radna R. Bekier – Dobrze, że ktoś pomyślał o rozwoju lokalnego rybactwa. Jakie inne korzyści z przystąpienia do stowarzyszenia będą wynikały dla gmin, które przystąpią.

            Radny G. Sakowski – Na komisji usłyszeliśmy, że gmina będzie mogła uzyskać pieniądze na rozwój infrastruktury typu plaże w jeziorach śródlądowych. Czy to jest prawda? Czy rzeczywiście takie pieniądze z tego programu można uzyskać? Jaki jest ten współczynnik zatrudnienia w rybactwie w naszej gminie, ile tu osób spełnia te warunki.

            Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego D. Gronet – Jak najbardziej gminy będą mogły korzystać z tego programu ponieważ cały program operacyjny składa się z pięciu osi. Pierwsze trzy osie dotyczą szczególnie rybaków. Czwarta oś skierowana jest na obszar zależny od rybactwa. Wskaźniki pokazują, 8 osób na 10 tysięcy mieszkańców to już ten obszar jest zależny od rybactwa. Na operacje realizowane przez gminy będzie mogło być przeznaczone 35% wydatków z limitu. W ramach tej osi będą mogły być realizowane następujące operacje. W zakresie wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa pomoc będzie mogła być przydzielana na poprawę dostępu do internetu, poprawę funkcjonowania transportu publicznego,  odnowienie miejscowości w tym remonty chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, wyposażenie budynków i obiektów publicznych pełniące funkcje społeczno-kulturalne, sportowe, związane z ochroną zdrowia, remont, odbudowa lub modernizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków bądź też objętych wojewódzką ewidencją zabytków, organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, budowa, remont, modernizacja infrastruktury drobnego rybactwa. Są to wszelkiego rodzaju przystanie rybackie, magazyny sprzętu rybackiego, stanowiska do naprawy i konserwacji łodzi, łącznie z budową i modernizacją dróg dojazdowych do tych obiektów. Następnie budowa, remont, modernizacja małej infrastruktury turystycznej, czyli przystanie, kąpieliska, punkty widokowe, miejsca wypoczynkowe, trasy turystyczne, łowiska dla wędkarzy, inwestycje poprawiające dostępność do miejsc, które mogą być atrakcjami lokalnymi, tworzenie muzeów, izb regionalnych, izb pamięci, kultywowanie lokalnego rzemiosła w szczególności związanych z tradycjami rybackimi, a także promocje tego obszaru. Pomoc będzie mogła być przydzielana i osobom fizycznym, prawnym czyli m. in. gminom. Pomoc do wysokości 2 milionów złotych na operację i refundacji będzie podlegało 85% kosztów kwalifikowanych. W zakresie ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego oraz w celu utrzymania jego atrakcyjności pomoc będzie mogła być udzielana na budowę, remont lub modernizację obiektów służących jakości wód w zbiornikach wodnych, rzekach, ochronie środowiska, poprawie gospodarki wodnej w tym także obiektów małej retencji wodnej. Operacje będą mogły być realizowane w zakresie oczyszczania i odmulania zbiorników wodnych, ochrony linii brzegowej oraz poprawy drożności szlaków wodnych. Pomoc będzie udzielana gminie będącej członkiem lokalnej grupy lub podmiotom, które są zameldowane bądź prowadzą działalność na terenie objętym strategią. Wysokość pomocy to jest 2 miliony złotych na operację i refundacji podlega 100% kosztów kwalifikowanych. W zakresie odtworzenia działalności gospodarczej na tym obszarze związanym np. z tworzeniem nowych miejsc pracy dla osób, które dla osób, które chcą odejść z sektora rybackiego operacje będą przyznawane na budowę, przebudowę i modernizację obiektów służących do prowadzenia działalności gospodarczej łącznie z zakupem instalacji oraz kosztów ich montażu, zagospodarowanie terenu, na którym będzie prowadzona ta nowa działalność oraz zakup, transport, montaż maszyn, sprzętu niezbędnego do prowadzenia planowanej działalności gospodarczej. Środki będą mogły być również wydatkowane na remont, adaptację statku rybackiego do prowadzenia działalności gospodarczej innej niż rybacka. Na zakup sprzętu komputerowego i obsługę informatyczną nowego przedsięwzięcia, a także udział w szkoleniach dla przedstawicieli sektora, którzy chcieliby odejść z tego sektora. Tutaj pomoc będzie udzielana osobom fizycznym lub prawnym, które na terenie objętym strategią prowadzą działalność z zakresu chowu lub hodowli ryb, uprawnionych do rybactwa w obwodach rybackich, prowadzącym działalność z zakresu przetwórstwa, utylizacji odpadów ryb. Pomoc przyznaje się do wysokości 600 tysięcy złotych na operację i podlega 60% kosztów kwalifikowanych. W zakresie podnoszenia wartości produktów rybactwa oraz usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszar objęty strategią oraz w przypadku gdy rejon ten został zniszczony klęskami żywiołowymi lub przemysłowymi pomoc będzie przyznawana na następujące operacje: powstawanie, wprowadzanie na rynek, rozwój nowych produktów rybactwa lub o podwyższonej wartości, inwestycje polepszające warunki przechowywania produktów rybactwa, tworzenie i rozwój alternatywnych systemów sprzedaży produktów rybactwa np. sprzedaż bezpośrednia. Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w bardzo szerokim zakresie, tutaj już konkretnie poza sektorem rybackim. Dotyczy różnego rodzaju robót budowlanych, konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, handlu detalicznego, działalności usługowej związanej z wyżywieniem, obsługi informatycznej, działalności prawniczej, działalności w zakresie architektury i inżynierii, w zakresie opieki zdrowotnej także działalności sportowej, rozrywkowej, rekreacyjnej. także operacje będą mogły być realizowane w przypadku remontu lub odbudowy budynków, budowli, sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia działalności rybackiej uszkodzonych w wyniku różnego rodzaju klęsk oraz usuwanie zanieczyszczeń i odtwarzanie stanu środowiska, które zostało zniszczone w wyniku takich klęsk. Pomoc w wysokości do 400 tysięcy złotych na operacje refundacji podlega 60 i 100% kosztów kwalifikowanych. Następne to już są operacje, które będą mogły realizować grupy w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej na organizację wszelkiego rodzaju szkoleń, konferencji, publikacji, badań i analiz oraz na promocję regionu. Te koszty będą wypłacane do wysokości limitu określonego w umowie, czyli trzeba pamiętać o 10%, które będą mogły być przeznaczone na funkcjonowanie grupy i będzie refundowane 100% kosztów kwalifikowanych. W zakresie przygotowania lokalnej strategii rozwoju także pomoc będzie przysługiwała jeżeli lokalna strategia nie będzie kosztowała powyżej 50 tysięcy złotych i pomoc będzie wynosiła 100% kosztów przygotowania tej strategii. Czyli te grupy z którymi zostanie podpisana umowa przez Ministerstwo Rolnictwa będą mogły ubiegać się o zwrot kosztów przygotowania strategii. Także później koszty samego funkcjonowania lokalnej grupy także będą refundowane. Refundacji podlega 100% takich kosztów kwalifikowanych. Najważniejszym dokumentem będzie strategia, bo później wszystkie operacje będą tę strategię realizować. Jeśli zawrze się w strategii rozwój turystyki to później operacje będą mogły na to iść. Jeśli takie zapisu w strategii nie będzie to niestety później każda komisja po kolei będzie musiała taki projekt odrzucić. Dlatego lokalna strategia jest najważniejszym dokumentem, bo wszystko co tam będzie zapisane, będzie zgodne z prawem i zgodne z programem operacyjnym będzie mogło być wykorzystane.

            Radny M. Kozieł – Pan mówił o terenach zależnych od rybołówstwa i 8 przedsiębiorców na 10 tysięcy mieszkańców. Chciałem się spytać jak jest u nas w gminie Chojna.

            Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego D. Gronet – Takie dana posiadają gminy ponieważ tak jak było wspomniane informacje te będą w postaci załączników i to będzie informacja z ewidencji gruntów rolnych czy z podatku rolnego oraz z ewidencji działalności gospodarczej. To wszystko jest zapisane ponieważ każdy przedsiębiorca PKD. Odnośnie pracowników, takich przedsiębiorców, którzy też się liczą jako osoby zatrudnione w sektorze to na razie ministerstwo planuje, że będzie to na podstawie oświadczenia pracodawcy. Z pewnych analiz wynika, że na państwa terenie, wstępne informacje dotyczące przedsiębiorców oraz posiadaczy czy użytkowników stawów takich osób jest około 40. Plus trzeba jeszcze wliczyć członków rodzin oraz osób uprawnionych do rybactwa władających obwodami rybackimi.

            Radny H. Kłapouch – Dlaczego w przypadku naszej gminy nie dotarły do nas szersze informacje, materiały. Z tego co zauważyłem w maju coś się dzieje, w czerwcu coś się dzieje, od początku lipca coś się dzieje. My dzisiaj dostajemy praktycznie informacje o tym stowarzyszeniu, co to będzie. Czy rzeczywiście będzie tak pięknie jak jest napisane, bo praktycznie tu chyba tylko lotu na księżyc nie ma. Czy to stowarzyszenie nie ma służyć, jeżeli powstanie sztab ludzi gdzieś tam zatrudnionych a ci rybacy na dole dostaną jakiś mały ochłap a pieniądze zostaną przerobione nie wiadomo gdzie i przez kogo.

            Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego D. Gronet – Co grupa rybacka chce jest zapisane w strategii, jest zgodne z programem i prawem to będzie mogła realizować. To państwo jako grupa rybacka, jako stowarzyszenie będziecie decydować o tym jakie operacje będą realizowane. Nikt nie będzie mógł państwa zmusić, żeby były realizowane inne operacje. Jeżeli to tylko będzie zgodne ze strategią, jeżeli państwo będziecie uważali, że należy polepszyć jakąś plażę, czy wybudować pomost, czy też postawić pięć smażalni to od państwa będzie zależało. Nikt w ministerstwie później tego nie będzie mógł zarzucić ponieważ zgodzili się na takie coś podpisując umowę, czyli zgodzili się z lokalną strategią. I to państwo będziecie dysponować pieniędzmi. Otrzymacie takie limity jakie tutaj były pokazane, które będą brały pod uwagę współczynnik rybackości oraz liczbę mieszkańców i taki limit na operację będzie mógł być przeznaczony. Do tego limitu beneficjenci będą mogli się starać i składać wnioski na realizację.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Chciałem zwrócić uwagę na pewne przyspieszenie i kalendarz spotkań i zawsze dzieliłem się informacjami, które otrzymywałem po spotkaniu, po szkoleniu, czy to z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego. Na jednym z pierwszych był pan dyrektor Rzepa i pan Gronet. Potem spotykaliśmy się z najbardziej zainteresowanymi, czyli tymi podmiotami, osobami fizycznymi i nie tylko jak również z gminami, które wyrażały wstępnie gotowość do przystąpienia do lokalnej grupy rybackiej. W maju spotkaliśmy się z wicemarszałkiem Krawczukiem i w zasadzie w ciągu dwóch miesięcy ustawodawca wprowadził daleko idące zmiany i te procedury nabrały przyspieszenia. Dlatego my zgodnie z wytycznymi chcemy przyspieszyć bo czasu jest mało i okres finansowania zaraz się skończy.

            Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego D. Gronet – Odnośnie przepisów, które wdrażają tę oś niestety jest poślizg. Sam program nazywa się 2007 – 2013, a mamy już 2009 rok i realizacja operacji ruszy od połowy 2010 roku. oczywiście to będzie dalej przesunięte tak samo jak było w przypadku poprzedniego sektorowego programu operacyjnego 2004 – 2006. Dopiero 29 maja została opublikowana ustawa o wspieraniu zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa z europejskiego funduszu rybackiego i jak dotąd nie ma jeszcze rozporządzeń do tej ustawy ale cały czas trwa nad nimi praca w kancelariach prawnych. Chodzi generalnie o to, kto to są osoby zaliczane do sektora rybackiego. Żeby tak te współczynniki określić, żeby nie preferować żadnej z grup ludzi. te dane, które przedstawiłem dzisiaj są na podstawie projektu rozporządzenia, które dotarło do mnie we wtorek. Wcześniej były inne podpunkty. Natomiast ustawa weszła w życie już w połowie czerwca i na podstawie ustawy można zakładać stowarzyszenia. Ponieważ w ustawie było napisane o tej modyfikacji w stosunku do ustawy prawo o stowarzyszeniach. W skład tego zmodyfikowanego stowarzyszenia może wejść m. in. gmina jako osoba prawna i będąca normalnym, zwykłym członkiem, który ma prawo głosu. Proces rejestracji w KRS może trwać nawet trzy miesiące czyli ci, którym udało się złożyć przed wakacjami albo na początku lipca to ten proces już trwa i nawet wnoszenie jakichkolwiek poprawek czy uwag do wniosku to już jest łatwiejsze niż dopiero składanie tych papierów teraz bądź po wakacjach, Ponieważ jak się rozpocznie konkurs to stowarzyszenie będzie musiało już zarejestrowane.

            Radny M. Kozieł – Czy to musi założyć to stowarzyszenie gmina? Czy nie mogą założyć tego stowarzyszenia ci przedsiębiorcy, którzy się parają połowem ryb?

            Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego D. Gronet – Nie. Jest to partnerstwo trójsektorowe, gdzie musi wejść gmina nawet jeśli by przedstawiciele sektora rybackiego z tej gminy, która nie wchodzi chcieli wejść do innej grupy, to oni mogą wejść ale pieniądze do nich nie trafią, bo fundusze będą trafiały na obszar objęty strategią. A jeśli gmina nie wchodzi nie może być objęta strategią. Takie jest założenie osi 4, że ma być to partnerstwo trójsektorowe, w którego skład musi wchodzić gmina.

            Radny G. Sakowski – Ja mam pytanie do pana burmistrza. Tak jak powstawało stowarzyszenie DIROW to powstanie tego stowarzyszenia było poprzedzone taką dużą akcją zaproszenia jak największej ilości osób, które były zaangażowane w powstanie tego stowarzyszenia. Jak w takim układzie widzi pan, jeżeli ta uchwała przejdzie dzisiaj, jak pan widzi technicznie powołanie tego nowego stowarzyszenia, jak to będzie wyglądać? Kto zostanie zaproszony do założenia komitetu założycielskiego?

            Burmistrz A. Fedorowicz – W przypadku lokalnej grupy działania, która powstała na naszym terenie pn. Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich nie było tak ściśle określonych kryteriów. Tu mamy trójsektorowość i są określone precyzyjnie podmioty, które mogą należeć. Bardzo chętnie widzielibyśmy jak największą liczbę członków tego stowarzyszenia ale mówiąc w cudzysłowie Nowak, Kowalski z ulicy chyba nie będzie mógł przystąpić tylko przedsiębiorca, który taką działalność prowadzi. Dzisiaj sprawdziliśmy w ewidencji działalności gospodarczej gminy Chojna i mamy około 40 ale to może będzie20 takich, którzy rzeczywiście się tym zajmują. Nie wiemy ilu mamy w pozostałych gminach i myślę, że my w naszej gminie i przedstawiciele samorządu w innych gminach zaproszą na to spotkanie założycielskie wszystkich, którzy będą chcieli z tej możliwości skorzystać.

            Radny S. Błęcki – Jeśli miałyby przystąpić gminy mamy sąsiednie gminy dosyć mocne rybackie, gdzie stosunek liczby mieszkańców do osób które pracują w rybactwie np. Moryń gdzie jest duże jezioro, zakład rybacki, np. Cedynia i warto byłoby chyba dobrze rozeznać się w tym przeliczniku.

            Burmistrz A. Fedorowicz – My cały czas prowadzimy rozmowy, spotykamy się z przedstawicielami tych gmin. Nie pamiętam w tej chwili kto z imienia i nazwiska reprezentował poszczególne gminy. Na jednym ze spotkań był osobiście burmistrz Cedynii. Na jednym ze spotkań był sekretarz Morynia. Tu nie ma czegoś o czym inni nie wiedzą. Wręcz przeciwnie, cały czas rozmawiamy. Natomiast pierwszym krokiem to co chcielibyśmy, żeby dzisiaj nastąpiło i potem dalsze prace związane z rejestracją stowarzyszenia.

            Radna R. Bekier – Jestem całkowicie za rozwojem rybactwa, stawów hodowlanych i całej otoczki. Natomiast pan nas wprowadził w temat jakie korzyści mogą jeszcze wypłynąć dla gminy. Jeżeli będą powoływani tutaj przedsiębiorcy to rozumiem, że dbałość o interesy gminy, o rozwój tej innej sfery tak związanej z osią 4 to będzie zadanie gminy. Czy to, że nie mogą wstąpić inne osoby to całe to zadanie z pisaniem projektu, nie związanym z samym rybactwem tylko cała tą otoczką rozwoju bazy, czy to będzie zadaniem gminy dbałość o to, bo ktoś te projekty czy cele w realizacji musi wskazywać. Kto nad tym będzie czuwał?

            Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego – D. Gronet – Gmina może być beneficjentem jak najbardziej. Tak jak już wspomniałem 35% limitu przyznanego na całą strategię mogą wykorzystywać gminy. Strategie nie mogą pokazywać konkretnych zadań bo później z tego trzeba będzie się wywiązać ale w ten sposób, że może być zablokowana działalność całej grupy rybackiej.

            Radna B. Frąckowiak – Pan wcześniej powiedział, że musimy tak napisać tą strategię, żeby potem można było nie zamknąć sobie drogi na jakieś inne działania.

            D. Gronet – W tej strategii nie może być napisane, że pan Kowalski będzie budował to, czy gmina będzie budowała nabrzeże. Tylko naświetlone szeroko pojęte cele. Kto to będzie realizował, kto będzie mógł to realizować to ściśle określi rozporządzenie. Większość operacji będzie mogła także realizować i osoby prywatne i osoby prawne i gminy.

            Radny H. Kłapouch – Czy dobrze zrozumiałem, że te materiały pan otrzymał w ten wtorek?

            D. Gronet – Projektów rozporządzeń wersji było już wiele, bo one miały teoretycznie wejść. Ustawa miała wejść w marcu i razem z ustawą miały wejść rozporządzenia. Ustawa weszła w życie w połowie czerwca, została opublikowana 29 maja a uchwalona została 3 kwietnia. Rozporządzeń do tej pory nie ma i to już jest kolejny projekt w którym zmieniają się techniczne rzeczy. Trwają prace nad ustaleniem, kto jest przedstawicielem sektora, jak będzie wyglądała punktacja w konkursie. To są główne trudności, które stoją przed legislacją.

            Radny H. Kłapouch – Panie burmistrzu. Pan uzyskał materiały we wtorek, myśmy otrzymali tydzień czasu przed sesją i odnośnie tego, co ma stowarzyszenie robić była aż sześć linijek napisanych. tak, że nie informował pan nas dużo wcześniej. Ja prosiłem o te materiały.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Szanowni państwo. To jest tak jak wiele osób ma dylemat czy ubrać czarne buty czy brązowe buty. Ja mówiłem o informacjach ogólnych, o spotkaniach z zainteresowanymi osobami i sprawozdaniu z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. Nie mówiłem o szczególikach uszczegółowionych, bo o tym pan Gronet powiedział, że ustawodawca zmienia pewne zapisy. Natomiast mówiłem o samej idei i o tym, że taka możliwość istnieje.

            Sekretarz E. De La Torre zwróciła się do przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego – W związku z tym, że te materiały powstają ja gorąco, jest duże zainteresowanie tą prezentacją, którą pan dzisiaj przedstawił, czy mogłabym pana prosić o przesłanie tego drogą elektroniczną tak, aby ten materiał stał się dostępny również dla radnych.

            D. Gronet – Oczywiście, że tak. To już jest w komputerze a także te informacje zawsze są przesyłane do wszystkich tych liderów w całym naszym województwie. Jak tylko otrzymujemy jakiekolwiek informacje z Ministerstwa natychmiast przesyłamy je dalej.

Pierwsze projekty otrzymaliśmy już w kwietniu i od kwietnia było sześć modyfikacji. Natomiast zasady główne się nie zmieniły. To tylko są modyfikacje szczegółowe.

Stanowisko Komisji Gospodarki Komunalnej... za przyjęciem projektu uchwały

Stanowisko Komisji Gospodarki Finansowej... 3 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się.

Stanowisko Komisji Kultury...2 przeciw, 3 wstrzymujące się.

Przewodniczący J. Kowalczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie utworzenia stowarzyszenia i poddał pod głosowanie.

W wyniku głosowania uchwała Nr XXXIV/296/2009 została podjęta 12 głosami za, przeciwko nie było, 3 wstrzymujących i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

 

 

 

Do punktu 9.

---------------  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok przedstawiła skarbnik T. Kuflowska. W ślad za podjętą przed chwilą uchwałą o stworzeniu stowarzyszenia lokalnej grupy rybackiej pan burmistrz przedstawia projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy, w której zabezpieczone będą środki na opracowanie strategii. W dziale 710 częściowo rezygnując z planu przeznaczonego na opłacenie raty dla Starostwa Powiatowego kary za wycięcie drzewa lipy. Tę należność, trzecią ratę pan burmistrz planuje uregulować z planu środków zgromadzonych na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gminy Chojna. Korektę planu przychodów i wydatków tego funduszu przedstawi pan burmistrz na kolejnej sesji.

Stanowisko Komisji Gospodarki Finansowej... 3 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący.

Stanowisko Komisji Kultury... Komisja nie rozpatrywała tego punktu z tego względu, że wcześniej nie przyjęła projektu wcześniejszej uchwały.

Stanowisko Komisji Gospodarki Komunalnej... za przyjęciem projektu uchwały.

            Radny S. Błęcki – W uzasadnieniu mamy napisane, że te pieniądze będą przeznaczone na przygotowanie strategii. Jest też napisane, że przygotowanie tej strategii musi być zlecone podmiotowi zewnętrznemu specjalizującego się w działaniach związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych. Czy już mniej więcej wiadomo co to będzie za podmiot.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Na tym etapie nie wiem jaki to będzie podmiot. Nawet nie szukaliśmy oferenta. Natomiast Urząd Marszałkowski informował jakie są porównywalne koszty takiej strategii innych grupach które się tworzą. Nie wiemy czy to będzie 10 czy 15, czy 19 tysięcy. Zakładamy, że to będzie w tym przedziale. Wiemy, że jest kilka podmiotów, które tego typu specyficzną strategią w naszym regionie się zajmują. natomiast nie mogliśmy nie mając zabezpieczenia finansowego w żaden sposób komukolwiek zlecać wykonanie takiej usługi.

            Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego D. Gronet – Jak najbardziej firma zewnętrzna może takie coś zrobić, ale proszę też pamiętać, że nie tylko gmina Chojna poniesie koszty przygotowania takiej strategii tylko cała grupa rybacka czyli obszar tych kilku gmin. To nie tylko będzie leżało na barkach jednej gminy bo to jest strategia dla całego obszaru a nie dla jednej gminy.

Przewodniczący poddał pod glosowanie projekt uchwały w wyniku czego uchwała               Nr XXXIV/297/2009 została podjęta 12 głosami za, przeciwko nie było, 3 wstrzymujących i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Do punktu 10.

-----------------  Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Chojna przedstawiła sekretarz gminy E. De La Torre.

Ponieważ gmina była przedmiotem audytu jeśli chodzi o wykonane inwestycje w zakresie tworzenia placów zabaw i jednym z zaleceń pokontrolnych była kwestia umieszczenia regulaminów na placach zabaw. Chodzi przede wszystkim o wskazanie jakie warunki bezpieczeństwa powinny być zachowane aby te place zabaw służyły zabawie a nie rozgrywanym w niektórych innych miejscach w Polsce tragediom. Stąd też mimo, że wydaje się, że ten regulamin jest dosyć błahym aktem prawnym jest to akt prawa miejscowego w świetle ustawy o samorządzie gminnym i rozdziału czwartego tej ustawy art. 40 akty prawa miejscowego stanowione przez gminę. Cytat ust. 2 art. 40: Na podstawie niniejszej ustawy organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie ust. 4 zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Ogólnodostępne place zabaw niewątpliwie są takim obiektem stąd też konieczność uchwalenia takiego prawa miejscowego m. in. po to, aby po wprowadzeniu tego regulaminu i po opublikowaniu tejże uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego można było w jakikolwiek sposób dyscyplinować mam nadzieję tylko dorosłych użytkowników tych placów zabaw.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

            Radny S. Błęcki – Mam pytanie do pana komendanta straży. Jakie straż miejska ma upoważnienia, możliwości karania mandatami za nieprawidłowe korzystanie z placu zabaw?

            Komendant Straży Miejskiej w Chojnie P. Bajsarowicz – Jeśli chodzi o prawa, oczywiście. Zakłócanie porządku - kodeks wykroczeń, śmiecenie – kodeks wykroczeń. Tak, że mamy konkretne prawa.

            Radny G. Sakowski – Bardziej by nam chodziło o walor edukacyjno – wychowawczy tego regulaminu niż restrykcyjno – prewencyjne. Żeby strażnicy miejscy jeżeli zauważą niezgodności z regulaminem typu: mama siedzi i pali papierosy, dziecko się bawi, zwierzęta wchodzą na plac zabaw. Uważamy, że walor wychowawczy powinien wynikać z tego regulaminu, że strażnik miejski zwróci uwagę, że nie wypada matce palić, kiedy dziecko bawi się na placu zabaw, czy spożywać alkoholu, czy wprowadzania zwierząt. Ja widzę taką rolę straży miejskiej a w ekstremalnych sytuacjach nałożenie kary.

            Komendant Straży Miejskiej w Chojnie P. Bajsarowicz – Oczywiście prowadzimy działania prewencyjne i to jest nasze pierwsze działanie. Jest pouczenie, jest rozmowa, jest rozmowa edukacyjna. A karanie jest to naprawdę ostateczność z czego bardzo rzadko korzystamy.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poddał pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr XXXIV/298/2009 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr10 do prot.

 

Do punktu 11.

-----------------  Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w mieście Chojna przedstawiła naczelnik wydziału urzędu BPI A. Witek.

Uchwała ma za zadanie uporządkować sprawy związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, a przede wszystkim umożliwić nowe zagospodarowanie dla tego terenu. Jest to uchwała na dzisiaj jak gdyby nieaktualna ponieważ od 2006 r. w znacznym stopniu zmieniło się zagospodarowanie tego terenu. Chciałabym nadmienić o wybudowaniu na tym terenie sieci sklepu Biedronka a także powstaniu stacji CPN, zagospodarowaniu nowego budynku dla... powstaniu budynków mieszkalnych na tym terenie, remontu drogi. Koszt, który związany byłby z opracowaniem planu średnio liczy się 20 tys. za hektar a tam jest ok. 5 ha. Więc koszt opracowania tego planu wynosiłby średnio 40 tysięcy uwzględniając dodatkowe uwarunkowania, które weszły w związku ze zmianą ustawy o dostępie do informacji. Należałoby sporządzić dodatkowe prognozy oddziaływania tego planu na środowisko, przeprowadzić strategiczną ocenę. Bardziej korzystne dla rozwoju tego terenu, dla gminy będzie to iż będziemy zaspokajać potrzeby mieszkańców poprzez warunki zabudowy wydane na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Część wniosków, które już wpłynęła do tego planu została zrealizowana, między innymi zostały wydzielone działki pod budownictwo mieszkaniowe dla Gminnej Spółdzielni „SCh” w Chojnie.

Stanowisko Komisji Gospodarki Komunalnej... za projektem uchwały.

Stanowisko Komisji Gospodarki Finansowej... 1 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące.

Stanowisko Komisji Kultury... 2 przeciw, 3 wstrzymujące.

            Radny G. Sakowski – Nie bardzo mogę się zgodzić z wyjaśnieniem pani naczelnik, że będziemy zaspokajać potrzeby mieszkańców, bo filozofię jaką wyznaję od początku kadencji jest taka, że cały obszar naszej gminy powinien być objęty planem zagospodarowania przestrzennego, bo wtedy rozwój miasta i gminy jest przemyślany, zaplanowany. W tej chwili dla mnie to jest jakby cofnięcie się do tyłu gdyż potrzeby mieszkańców nie zawsze muszą się identyfikować z potrzebami miasta i gminy. Uważam, że obszar objęty planem zagospodarowania nie powinniśmy zmniejszać tylko jeszcze zwiększać. Nie bardzo rozumiem filozofię działania władz gminy, która chce jakby każdy kawałek dzielić i zgodnie z tym co sobie mieszkaniec zażyczy w ten sposób ukierunkowywać swoje działanie. W tym momencie nie wizji rozwoju przede wszystkim miasta, centrum miasta. Będziemy działać tak jak każdy sobie zechce, jak każdy sobie wymyśli, a to chyba nie tak powinno być w planowaniu. Jeżeli mamy wizje rozwoju miasta to powinniśmy się tej wizji w jakikolwiek sposób trzymać. Jeżeli nastąpi wyprzedaż mienia, a obserwujemy, że tak jest. Sprzedajemy co się da, za ile się da praktycznie żeby załatać dziurę w budżecie naszej gminy to planowanie schodzi na dalszy plan. Osobiście będę przeciw projektowi tej uchwały.

            Radny W. Fedorowicz – oprócz potrzeb mieszkańców są jeszcze finanse gminy. Finansów gminy nie stać na to, aby w tej chwili zaklepać to co na tym terenie istnieje. Bo istnieją obiekty, które zostaną tylko w planie zagospodarowania zarejestrowane, że one tam istnieją. A oprócz tego jest tam większość terenów Gminnej Spółdzielni i myślę, że gmina nie ma potrzeby robienia prezentu Gminnej Spółdzielni. Uważam, że jest to zbyt mały teren we władaniu gminy Chojna abyśmy wykładali na zrobienie tego planu. Tam nie idzie o inwestycje nowe, które za ileś lat powstaną. Ten plan będzie rejestrował to, co już do tej pory na tym terenie zrobione.

            Radny S. Kabat – Panie burmistrzu. Ja odnośnie tej uchwały na komisji mówiłem, że przyszedł właśnie czas na takie przyklepywanie. A ja powiem drastyczniej. Na wydzieranie po kawałeczku i to co pan Sakowski powiedział, żeby załatać w jakiś sposób dziury budżetowe. Szanowni państwo. Jak dzisiaj dostajemy w materiałach od burmistrza, że sprzedajemy ciąg Pulsu jakiemuś Lidlowi, słyszę, że Lidl ma to kupić, kolejny sklep ma powstać, a z tego co wiemy w uchwale jest zapisana tam służba zdrowia. Dzisiaj panu burmistrzowi jest najwygodniej właśnie w ten sposób. Bo dzisiaj panie i panowie radni co my dzisiaj mamy wspólnego ze sprzedażą mienia gminnego w naszej gminie? Dosłownie nic. Dzisiaj się stosuje plan zagospodarowania przestrzennego i na takiej zasadzie się sprzedaje i sprzedaje się za byle jakie pieniądze. Ja chciałem dzisiaj, bo nie pamiętam za jaką kwotę został pas startowy na lotnisku sprzedany łącznie z areałem hangarami  to mi powiedziano, że ja muszę się zwrócić z tym na piśmie do jaśnie pana burmistrza żebym taką informację dostał. Ale ja państwu tylko chcę obrazowo przytoczyć za jakie pieniądze, ponieważ my jako radni nie mamy wpływu na sprzedaż majątku gminnego, na jakiej zasadzie to się odbywa. Na komisji oświatowej pan Rafał Skrzypek zwrócił się o 20 tysięcy złotych, bo gdzieś tam jest jakiś odcinek chodnika, że jest bardzo niebezpiecznie, to przepięknie pan burmistrz na gorąco wyliczył, że metr kwadratowy chodnika kosztuje 150 zł. Więc szanowni państwo proszę sobie przeliczyć pas startowy 1200 metrów długości i 50 metrów szerokości ile to jest metrów kwadratowych i jaka to jest kwota. Sam pas wychodzi w granicach 900 tysięcy złotych, nie wspomnę o 14 czy 15 ha i czterech hangarach. Czyli sprzedano to za 1100 zł. Dzisiaj na podstawie takiego wyrywania działek, bo mi akurat brakuje pieniędzy i zgłosił się Kowalski i ja mam to sprzedać. tak dalej panowie nie może być. My jako rada musimy uchwalać i musimy decydować o tym, czy to będziemy sprzedawali, czy na tym terenie będzie obowiązywał plan, czy będziemy po kawałku to sprzedawali. Ja jeszcze na komisji zwróciłem się do pana Długoborskiego, mam tu nawet ulotki pisane w kampanii wyborczej, czy po kampanii. Pan Długoborski się wtedy zaparł...

Przewodniczący J. Kowalczyk zwrócił się do radnego Kabata, aby powrócił do tematu.

            Radny S. Kabat – Proszę mi dać skończyć i dojdę do sedna sprawy. Mówiono nam wtedy w 2007 roku,  pas kołowania będzie służył jako obwodnica Chojny a pas startowy będzie służył, żeby lądowały tam taksówki powietrzne.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Droga kołowania była, jest i będzie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zabezpieczona na potrzeby ewentualnej inwestycji pn. obwodnicy i jest własnością gminy i będzie własnością gminy. Z nią się nic nie dzieje i nic nie stanie. Jeżeli będzie taka możliwość i finanse gminy, Generalnej Dyrekcji będziemy starali się realizacje tej inwestycji przyśpieszyć mając na uwadze zbyt duże natężenie ruchu samochodów ciężarowych, które przemieszczają się przez centrum miasta. Chcemy mieć na uwadze dobro mieszkańców i również zabytków, które odczuwają coraz bardziej przejazdy tych samochodów. Jeżeli będzie taka potrzeba, żeby jakieś taksówki lotnicze lądowały tam to nadal pas startowy w części, która jest nadal własnością gminy jest do wykorzystania i w części, która stała się własnością Ligi Obrony Kraju też będzie na wypadek „w” do wykorzystania. Ten pas nie zostanie zaorany. Ten fragment pasa ok. 1200 metrów został sprzedany za 1.250.000 zł. Ja nie przypominam sobie, żeby od 94 roku kiedy gmina przejęła lotnisko jest straszne zainteresowanie tym terenem, przemysłowym, lotniczym bo to jest specyficzny teren. Wszyscy myślą przede wszystkim o dostępie do infrastruktury, której lotnisko nie ma. Nie wiem o jakiej sprzedaży pan mówi dla Lidla ponieważ Lidl niczego nie kupił. W 2004 roku jeden z przedsiębiorców złożył wniosek o zakup nieruchomości na lotnisku. Ta nieruchomość została urolniona, potem przez jednego z pracowników urzędu wyceniona i przygotowana do sprzedaży. W drugim przetargu przedsiębiorca tą nieruchomość nabył ale w 2007 roku, czyli po trzech latach. Dlaczego o tym mówię? Żeby zwrócić uwagę na całą procedurę. Przygotowujemy zawsze podział ewentualnie później wycenę na wniosek. Nie robimy tego na podstawie własnego widzimisię bo takich „pułkowników” na półce byłyby setki, a to byłyby setki tysięcy czy miliony wydanych pieniędzy. Tak podobnie było w przypadku ul. Szczecińskiej gdzie był wniosek, są dwie decyzje o warunkach zabudowy i działka w kilku przetargach niestety się nie sprzedała. Mimo, że z ceny, która wydawała się atrakcyjna zeszliśmy do 400 tysięcy. Nie ma zainteresowanych.

Pan w urzędzie żądał operatu szacunkowego a nie informacji o cenie sprzedaży nieruchomości. A to jest subtelna różnica. Operat szacunkowy jest to dokument, który przygotowuje rzeczoznawca i niejako prawa autorskie należą do niego a później gmina staje się jego właścicielem. Oczywiście nie jest to dokument ściśle tajno-wojenny, natomiast nie można tak sobie każdemu, nawet radnemu wydawać go na pstryknięcie palcem. Ja mówiąc na komisji o szacunkowej cenie ułożenia metra kwadratowego chodnika miałem na myśli nowy chodnik i mówiłem o przedziale między 100 a 150 zł, bo takie są ceny rynkowe. Natomiast nie ja wyceniałem tylko rzeczoznawcy tereny na lotnisku, patrząc na wieloletnie zniszczenie pasa startowego mimo, że był kiedyś piękny betonowy, dzisiaj już taki nie jest. Jak również pozostałe tereny, które jakoś nie przypominam sobie, żeby tak strasznie dobrze i drogo się sprzedawały. Wielokrotnie podkreślałem, że byli już tacy oferenci, którzy chcieli, którzy chcieli całe lotnisko kupić za milion złotych. A my w ciągu dwóch lat kilkanaście hektarów sprzedaliśmy za 2 miliony. Chyba jest to pożądane ukierunkowanie naszej sprzedaży. I proszę nie mówić, że coś wyrywamy, bo postępujemy tak jak prawo nam nakazuje, zgodnie z pewną strategią i logiką. Są nieruchomości przygotowywane i sprzedawane niezależnie od tego, czy one są objęte czy też nie objęte planem zagospodarowania przestrzennego.

            Radny W. Fedorowicz – Kością niezgody od początku naszej kadencji jest przychodnia. Nikt z radnych nie chce przyjąć do wiadomości podstawowej sprawy, że gminy nie stać na takie prezenty, żeby wybudować przychodnię komuś. Pieniądze na tym nie będzie gmina robiła tylko będzie ktoś robił. Dlatego poznaniacy kupują szpital, żeby tam była obsługa lecznicza wszystkich mieszkańców naszej gminy i nie tylko. Dlatego do czasu kiedy nie rozwiną się sprawy związane z tzw. szpitalem to tę przychodnię zostawmy w spokoju i nie mówmy, że tam będziemy robić, będziemy budować bo my nie będziemy robić, nie będziemy budować bo nie mamy pieniędzy.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Takie były plany, inwestycja, która miała kosztować gminę ok. 2,5 – 3 milionów. Niezależnie od tego czy ten obiekt przy ul. Ogrodowej zakupi spółka HCP, która zajmuje się szeroko pojętą działalnością medyczna w Poznaniu, czy kupi to inny podmiot, to zgodnie z oczekiwaniami, na podstawie rozmów, które były przeprowadzone z lekarzami spółki Salus, oni nie oczekują super ekstra nowoczesnej przychodni. Bardzo by się ucieszyli, pacjenci też gdyby przychodnia przy ul. Kościuszki nabrała wyrazu. W związku z tym chciałem zaplanować jakąś kwotę 100 czy 200 tysięcy w przyszłorocznym budżecie na remont tego obiektu, w którym jest przychodnia bez względu na to, czy tam będzie przychodnia przez lat 5 czy 50, bo chcemy żeby dostęp do obiektu służby zdrowia, podstawowej opieki zdrowotnej był europejski, czyli żeby tam był podjazd dla osób niepełnosprawnych. I dopóki inne inwestycje nie powstaną, żeby w tym miejscu, w którym korzystamy z różnych usług medycznych przebywało się przyjemniej, żeby można było spokojnie dojść a nie potykać się o wysokie schody.

            Naczelnik wydziału BPI A. Witek – Chciałam dodać do wcześniejszych wypowiedzi radnych odnośnie tej uchwały. W tym roku w budżecie nie jest ten plan ujęty do realizacji i nie był ujęty także w zeszłym roku więc środki na ten cel są zerowe. Po za tym terenów gminnych jest naprawdę mało więc nie możemy myśleć, że nie wiadomo jak się dorobimy na tym planie jeżeli on będzie. Poza tym jeżeli będziemy opracowywali plan i ustalimy inne przeznaczenie niż tego oczekują mieszkańcy to oni mają tak samo prawo odwołać się od innego przeznaczenia do sądu i dochodzić swoich praw a także odszkodowań w wyniku zmiany utraty wartości swojej nieruchomości.

            Radny M. Kozieł – Panie burmistrzu. na naszej komisji pytałem dlaczego właśnie dzisiaj chcemy uchylić uchwałę, która jest nie realizowana od 2006 roku. Czy nie możemy zostawić tego tak jak jest i niech to umrze śmiercią naturalną. Mówiliśmy też o tym, żeby nie uchylać tej uchwały tylko rozszerzyć o drugi kwartał Kościuszki, Ogrodowa i część Jagiellońskiej. Żeby tam, gdzie jest niedoszły szpital, który ma kupić spółka, żeby gmina w jakiś sposób się zabezpieczyła, że spółka kupując ten teren nie przeznaczy na inne cele.

Radny S. Kabat – Panie burmistrzu. Ja ciągle mówię o planie zagospodarowania przestrzennego. I to co tu pokazuję na tej fotce to nie kto inny widnieje tylko pan Długoborski I co czytam w 2007 roku? Plan zagospodarowania lotniska tuż, tuż. dzisiaj mamy połowę 2009 roku to kiedy będzie to tuż, tuż? A odnośnie tego, że tak sprzedajecie drogo to chciałem panu przypomnieć, że 70 arów pod Nettem sprzedano za 2.600.000. Natomiast odnośnie urolnienia tych gruntów to żaden poprzednik ich nie urolnił tylko wy panowie żeście to sprzedawali. Wy panowie żeście to sprzedawali, nie chcecie się do tego przyznać, że po wizycie pana Tarnowskiego pan obniżył cenę gruntu jeszcze. Dzisiaj pan próbuje wcisnąć komuś, że ktoś to urolnił  i wy w zamieszaniu żeście to sprzedali. W tym zamieszaniu, jak mówiliście, że żeście sprzedali w zamieszaniu to panie burmistrzu jak to się stało, że w tym zamieszaniu pamiętaliście o tym, żeby dla firmy PROGRES oddać 27 tysięcy słusznie przyznanych gminie. Jak to się miało do tego jak żeście pani z Narostu umorzyli 20 tysięcy... 

 Przewodniczący rady J. Kowalczyk upomniał radnego S. Kabata, aby powrócił do tematu a następnie odebrał mu głos.

            Radny G. Sakowski – Gdyby gmina miała plan zagospodarowania przestrzennego to sprawy z przedsiębiorcą, którego nie chciał wymienić pan burmistrz nie byłoby, bo możliwość zrobienia takiej operacji prawdopodobnie by nie istniała. Natomiast dopóki planu nie będzie to prawdopodobieństwo, że taka sytuacja może się powtórzyć zawsze w gminie będzie istniała. Uważam, że jest to błąd już którejś kadencji i któregoś burmistrza, że żyjemy w gminie, która tego planu nie ma. Ubolewam nad tym, że nie ma dalej planu zagospodarowania przestrzennego lotniska, że nie ma planu zagospodarowania przestrzennego miasta. I dalej będę twierdził, że bez planu, bez wizji planistycznej miasto właściwie i gmina się rozwijać nie będzie. Uważam, że żeby miasto i gmina się prawidłowo rozwijały musi to być zaplanowane. Nie będziemy mieli planu to będziemy sobie właśnie tak działać na zasadzie krojenia, wykrawania. Być może raz dobrego, raz słabszego, raz właściwego, raz niewłaściwego ale normalnie żadne przedsiębiorstwo, a gmina jest w pewnym sensie przedsiębiorstwem bez takiego planowania się dobrze rozwijać nie będzie.

Taką filozofię wyznaję od początku tej kadencji i będę jej wierny do końca. Chciałbym, żeby nasza gmina miała  całościowy plan zagospodarowania przestrzennego, szczególnie miasta.

            Burmistrz A. Fedorowicz – W zupełności popieram pobożne życzenia pana radnego, bo też chciałbym, żeby każda gmina w Polsce miała plan, którego przygotowanie zapewne  w skali kraju bzie kosztować miliardy złotych. Myślę, że głównym wyznacznikiem rozwoju gminy jest wieloletni plan inwestycyjny, który gmina posiada. Mam przed sobą dokument z 94 roku dotyczący założeń do miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu byłego lotniska. Sprawa akurat z tym urbanistą zakończyła się niekorzystnie dla gminy w sądzie. Minęło lat 15 i temat nie jest łatwy, bo temat jest trudny.

A w związku z taką szczególną troską pana radnego Kabata o tą nieruchomość, w której  jest Puls to chciałem tylko zadać panu jedno pytanie. Czy pan jako przedsiębiorca i właściciel piekarni dostarczał pieczywo do sklepu Puls?

            Radny S. Kabat – To jest moja prywatna sprawa, nie pana.

Po dyskusji przewodniczący J. Kowalczyk poddał pod głosowanie projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w m. Chojna.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 3 radnych, przeciwko 9, wstrzymał się od głosu 1 radny. Przewodniczący stwierdził, że projekt uchwały został odrzucony.

            - projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

            Radny W. Fedorowicz – W zasadzie  stąd wniosek płynie jeden, po to są komisje. Spotykajmy się tylko na sesji, bo wyniki komisji są inne a wyniki tutaj są inne. Ja wiem, że radni śpią ze sprawą ale byłoby lepiej żebyśmy bardziej pracowali na komisjach, bo widzę, że najbardziej pracowite to są sesje, kiedy gadamy o wszystkim tylko nie o sprawie konkretnej.

 

Do punktu 12.

-----------------  Burmistrz A. Fedorowicz udzielił odpowiedzi na pytania zadane w punkcie 5 porządku obrad.

Pan radny Skrzypek zapytał o zapis w umowach o pracę, czy jest tam informacja o odszkodowaniu t tytułu utraconej pracy. W urzędzie miejskim i jednostkach podległych i zakładzie budżetowym zawierane są umowy zgodnie z prawem pracy, na podstawie kodeksu pracy, umowy o pracę umowy zlecenie i umowy o dzieło. Nic mi nie wiadomo o jakichkolwiek umowach tzw. kontraktowych z pracownikami z klauzulą odszkodowawczą na wypadek wypowiedzenia umowy czy też utraty pracy.

Pan Szeremeta wyraził zaniepokojenie zleceniem podziału nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej. Samo zlecenie podziału i wyceny nieruchomości na wniosek jakiegokolwiek zainteresowanego nie jest jednoznaczne z jej sprzedażą. I to może potrwać jeszcze bardzo długo zanim cokolwiek z tego będzie albo też nic. Postaram się zachować właściwą kolejność do czasu podpisania umowy ze spółką HCP ewentualnie jeżeli ta spółka zostanie właścicielem sąsiedniej działki.

Pan Kłapouch zapytał co było zlecone, dotyczy to wyceny nieruchomości przy ul. Ogrodowej. Dotyczyło to budynku przychodni przy ul. Ogrodowej. Ponieważ rzeczoznawcy, którzy z gminą mieli podpisane umowy z wielu powodów im tylko wiadomych nie wykonali tego zadania, jak również było kilka innych aspektów dotyczących terminowości i uznaliśmy, że jeżeli rzeczoznawca nie wywiązuje się z umowy, którą podpisał to należy go zmienić.

Pan Kabat zadał pytanie dotyczące przedłużenia umowy z najemcą obiektu byłego kina. Czy pan się przejęzyczył czy tak powiedział, że ja próbuję wystawić do sprzedaży kino. Ale takie przecież były sugestie żebyśmy tą nieruchomość przygotowali do sprzedaży. Kończy się ostatni etap podziału, były tam pewne nieprawidłowości jeśli chodzi o granice tej nieruchomości. Umowa z dotychczasowym dzierżawcą wygasła 30 czerwca i w trosce o finanse gminy i nie chciałbym, żeby obiekt był pusty przedłużyłem umowę do czasu zakończenia tych wszelkich działań i wystawienia nieruchomości do sprzedaży. Przedłużyłem z możliwością miesięcznego wypowiedzenia.

Pan Kłapouch zadał pytanie dotyczące środków przeznaczonych na chodniki, boisko i inne zadania w sołectwach. To były przesunięte środki ale bardzo często nie było doprecyzowane ich wskazanie, czy dotyczy to chodnika gminnego, czy powiatowego. W związku z powyższym oczkujemy na ostatnie decyzje zarządu powiatu. Po kilku rozmowach przeprowadzonych z panem naczelnikiem Durmą, jak również zarząd powiatu ustalił pewne priorytety, będzie realizowane kilka zadań m. in. odtworzenie rowu na drodze powiatowej na odcinku koło Krajnika. jest również przygotowywane porozumienie na chodnik w Krzymowie. Tam się przy okazji pojawiają inne problemy związane z kanalizacją. Właścicielem tej nieruchomości jest spółdzielnia i przy takiej okazji pojawiają się inne problemy, które chcemy uporządkować. Jeżeli będziemy mieli wszystkie porozumienia, bo wcześniej wyraziliśmy zgodą zgodnie z państwa sugestią, żeby te środki również były kwotą zabezpieczającą nasz udział, czyli partycypację zadania, które są właściwością powiatu. W zasadzie remonty chodników w pasie drogi powiatowej nie jest naszym zadaniem ale my chcemy, żeby w sołectwach te chodniki były. W związku z tym tam gdzie trzeba chcemy wspólnie przygotować dokumentację techniczną, bo są miejscowości w których nie ma w ogóle chodników a tam gdzie są takie możliwości, to chcemy te bieżące remonty i  naprawy zrealizować.

Pan Kłapouch zadał pytanie na temat kosztów moich wyjazdów. W Alicante  odbyła się konferencja dotycząca planowania przestrzennego w ramach naszej przynależności do organizacji miast bliźniaczych Douzelage. W tamtym roku taka konferencja miała miejsce w Chojnie a w przyszłym roku będzie w Suszicach w Czechach. zawsze gminę Chojna jako członka stowarzyszenia ktoś reprezentuje. W Scherborne z kolei odbyło się trójstronne spotkanie w ramach miast bliźniaczych, bo Scherborne reprezentowane wówczas przez burmistrza Jeremyego Barkera w 1994 roku z gminą Chojna, którą reprezentował burmistrz Sienkiewicz podpisano porozumienie o wzajemnej współpracy. To był początek działalności stowarzyszenia Douzelage, które w tej chwili objęło swoim zasięgiem  22 lub 23 miasta państw Unii Europejskiej. Podczas tego wyjazdu odbyły się międzynarodowe koncerty. Nas reprezentował Maksymilian Stryczek z koncertem fortepianowym. Myślę, że to jest jakaś wizytówka Chojny, że mamy tak utalentowanych młodych ludzi. Koszty tych dwóch wyjazdów tj. ok. 2.700 zł.

Pan Sakowski zapytał gdzie zostały przekazane pojemniki do selektywnej zbiórki. Oczekuje odpowiedzi na piśmie dlatego poproszę wydział i prezesa PUK, żeby udzielili wspólnie odpowiedzi ponieważ wskazywaliśmy potrzeby ponieważ na dzień zakupu tych pojemników nie było wystarczająco dużo, żeby wszystkich oczekujących w sołectwach zadowolić.

Złożyliśmy wniosek na kanalizację do Godkowa. Wniosek wstępnie przeszedł etap, został przyjęty do dalszej analizy, czyli ze strony formalnej spełniliśmy wszelkie wymogi, żeby móc ubiegać się o fundusze unijne na to bardzo kosztowne, bo ok. 6 milionów to koszt tej inwestycji. odcinek Kaliska – Godków i Godków Osiedle.

            Radny S. Kabat – Czy dobrze zrozumiałem, że aby realizować uchwałę budżetu odnośnie chodników to państwo czekacie tylko na porozumienie ze starostwem?

            Burmistrz A. Fedorowicz – Tak, jeżeli dotyczy to chodników w pasie drogi powiatowej.

            Radny H. Kłapouch – Czy burmistrz jednoosobowo jeździł, czy było tam więcej osób i czy te 2.700 jest tylko koszt pana burmistrza czy wszystkich osób, które były, jeżeli takie osoby były.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Gmina nie poniosła żadnych innych kosztów związanych z tym wyjazdem oprócz mojego wyjazdu. Te osoby, które były tam z racji przynależności do stowarzyszenia lub też nie, bo takie były, 5 osób, każdy płacił za siebie.

            Radna R. Bekier – Jak ma się sprawa dotycząca kanalizacji m. Grzybno.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Ponieważ Godków to jest inwestycja z Regionalnego Programu Operacyjnego a Grzybno z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ona ma się dobrze. Natomiast w tej chwili nie jestem w stanie odpowiedzieć bardzo szczegółowo ponieważ nie wiem czy wniosek już został złożony czy lada moment będzie złożony, ale również pamiętamy o tej inwestycji. Pilnujemy wszelkich terminów wszelkich wniosków, które mamy złożyć w wymaganym czasie.

            Radny S. Kabat – Ja tylko jedno zdanie do pana przewodniczącego. Panie przewodniczący ja jestem zażenowany sposobem prowadzenia przez pana sesji. Nie przystoi to przewodniczącemu rady, żeby radnemu utrudniał wypowiedzi tak jak pan to robi. Jest to po prostu żenujące.

            Przewodniczący J. Kowalczyk – Panie radny. Żenujące jest to, że pan nie przestrzega porządku dzisiejszej sesji, którą wcześniej pan przyjął osobiście głosując.

           

Do punktu 13.

-----------------  Radny M. Szeremeta – Czytałem w naszej prasie lokalnej w Gazecie Chojeńskiej wypowiedź człowieka, który tutaj kiedyś służył w jednostce WOP. Objechał te miejscowości przygraniczne i kończy, że najbrudniejszym miastem to jest Chojna. Powiem szczerze, że ja podzielam jego zdanie. Takim przykładem może być tu z tyłu za oknami ten nasz park. Wolałbym, żeby tego parku w ogóle nie było jeżeli on ma być w tak opłakanym stanie. Nie dość, że na drzewach jest siedlisko gawronów, kruków i tam strach jest wejść aby nie zostać pobrudzonym. Śmiem twierdzić, że te ścieżki nie były sprzątane od zimy. Gałęzie połamane, papiery, butelki, ławki w opłakanym stanie, połamane, nie pomalowane. Tym należałoby się panie burmistrzu zająć, bo to jest centrum miasta. To jest na rozdrożu Kościuszki i Jagiellońskiej i tam naprawdę strach jest wejść.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Pojęcie czystości jest względne. Ja oczywiście nie mówię, że to co pan zauważył jest nieprawdą. Zapewne jest prawdą i postaram się zadbać  za to, żeby ten park wyglądał bardziej atrakcyjnie. Natomiast ja ostatnio to samo stwierdziłem w kilku miejscach w Szczecinie, że jest to najbardziej brudne, zaśmiecone miasto. Temat kruków jest tak trudny jak temat związany z ochroną w ogóle zwierząt i ptaków. We wczorajszej prasie jest artykuł na temat jaskółek. A w zasadzie gniazd, które zostały zlikwidowane i mimo, że umożliwiono jaskółkom poprzez jakieś specjalne otwory w dociepleniu budynku budowanie tych gniazd ale jednak ekolodzy złożyli zawiadomienie do prokuratury o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa. Dlatego wielokrotnie powtarzałem, że nie jest tak łatwo z tymi krukami zrobić porządek, bo nie chciałbym po prostu odpowiadać na pytania z więzienia, wolałbym z tego miejsca. Biorę do serca to co pan powiedział i postaram się przekazać prezesowi wszelkie uwagi dotyczące czystości na tym terenie.

            Radny M. Szeremeta – Dziękuję panie burmistrzu, że wziął pan sobie głęboko do serca i że to będzie uporządkowane. Natomiast moja podpowiedź co do kruków ja absolutnie nie chcę aby pan nam odpowiadał z więzienia. To nie znaczy, że mamy strzelać do nich, natomiast można je stąd wyprosić. Są takie urządzenia, które montuje się np. dla ochrony czereśni i na pewno ekolodzy tutaj nie będą mieli nic do powiedzenia, bo tych lasów, drzew wokół Chojny mamy dużo i one się wyprowadzą.

            Radna B. Andrzejczyk – W imieniu klubu radnych Rady Miejskiej w Chojnie Chojeńska Wspólnota Samorządowa składa wniosek o zmianę składu komisji rewizyjnej. Kandydatura została przedstawiona na piśmie i proszę o ustosunkowanie się do tego wniosku.

            Przewodniczący J. Kowalczyk – Ponieważ statut nasz mówi, że komisja liczy od 3 do 5 osób i na dzień dzisiejszy mamy 5 osób. Wówczas tego nowego klubu nie było. W związku z tym ktoś musi zrezygnować ale po konsultacji z radcą prawnym i na następną sesję zobaczymy co się da z tym zrobić.

            Radny H. Kłapouch – Panie burmistrzu. Ja bym miał pytanie. Czy rzeczoznawca, który wyceniał pas startowy, czy on wygrał tę wycenę w przetargu, czy dostał spod stołu, czy wyceniał mienie gminne czy wyceniał czyjąś prywatną własność?

            Burmistrz A. Fedorowicz – Pytanie jest o tyle trudne, że nie bardzo wiem o jakim stole mówimy i co pod jakimkolwiek stołem miałoby się znaleźć. Wyceny nieruchomości w gminie Chojna dokonują rzeczoznawcy wyłonieni w otwartym przetargu.

            Radny H. Kłapouch – Uważam, że skoro rzeczoznawca wygrał to w przetargu, jeżeli wyceniał mienie gminne to każdy ma prawo wglądu do takiej wyceny. Niezależnie czy to jest radny czy Kowalski, czy to jest ktoś kto kupił. Chociażby przeczytam panu ten 18 punkt: „z firmą EKSPERTUS Nieruchomości Sp. Cywilna Bogusław Lgan i Joanna Ulaszewska”.

Nie wiem co tu jest tajemnicą? Uważam, że każdy radny, który przyjdzie do biura w urzędzie ma prawo zapoznać się z tą wyceną bez jakiegokolwiek pisania o zgodę.

Wobec wyczerpania się porządku sesji oraz braku głosów dyskusji przewodniczący J. Kowalczyk zakończył obrady. Koniec obrad godz. 13.00. Na tym protokół zakończono.

 

 

Protokółowała                                                                     Przewodniczący Rady

Ewa Wojciechowska                                                             Janusz Kowalczyk

       

     

           

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 02-11-2009 14:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Będzak 30-07-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-11-2009 14:59