Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 207/23 o pow. 1,7073ha, położonej w obrębie Nr 7miasta Chojna.


Chojna, dnia 4.11.2009r.

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA DRUGI

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 207/23 o pow. 1,7073ha, położonej w obrębie Nr 7miasta Chojna.

 

Nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Zapis w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna - „Tereny budowlane”. Nieruchomość sklasyfikowana jest jako „Bi”- działka zabudowana.

Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, nieruchomość przeznaczona jest na rozbudowę i przebudowę istniejących budynków na centrum medyczne, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

 

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do ustanowienia na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 207/22 służebności drogowej, o której mowa w art.145 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.
- Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 ze zmianami) - droga konieczna.

 

cena wywoławcza wynosi 533.242,00zł wadium: 53.325,00

 

Minimalne postąpienie 5.400,00zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12.01.2010r. o godz.10.00 w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12.

 

Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej
do dnia 8.01.2010r.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości uczestnika a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy.

Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone. Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt ewentualnych nierozpoznanych urządzeń infrastruktury technicznej w porozumieniu z ich właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8)
tel. 414 14 85 wew. 61.

 

Burmistrz

Adam Fedorowicz

Płatne po ukazaniu się ogłoszenia zgodnie z przedłożoną fakturą.

GMINA CHOJNA jest płatnikiem podatku VAT NIP 858-172-61-44

Złożenie niniejszego zamówienia nie narusza przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 05-11-2009 08:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Brzezińska 04-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 05-11-2009 08:39