Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E N R 966 /V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 października 2009 roku w sprawie: zmiany budżetu, zmian w budżecie Gminy oraz zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2009 rok. 2009-11-30 12:30
dokument ZARZĄDZENIE Nr 965/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 października 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2009-11-30 12:08
dokument ZARZĄDZENIE Nr 964/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 października 2009 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości lokalowych. 2009-11-30 12:07
dokument ZARZĄDZENIE Nr 963/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 października 2009 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2009-11-27 13:34
dokument ZARZĄDZENIE Nr 962/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 października 2009r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa, podczas nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie. 2009-11-10 09:56
dokument ZARZĄDZENIE Nr 961/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 października 2009r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa, podczas nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Strzelczynie. 2009-11-10 09:55
dokument ZARZĄDZENIE Nr 960/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 października 2009r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa, podczas nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej. 2009-11-10 09:54
dokument ZARZĄDZENIE Nr 959/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 października 2009r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa, podczas nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. 2009-11-10 09:53
dokument ZARZĄDZENIE Nr 958/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 października 2009r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa, podczas nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. K.S. Wyszyńskiego w Godkowie. 2009-11-10 09:52
dokument ZARZĄDZENIE Nr 957/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 października 2009r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa, podczas nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Lisim Polu. 2009-11-10 09:51
dokument ZARZĄDZENIE Nr 956/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wyboru oferty na montaż kotła c.o. oraz zasobnika ciepłej wody w pawilonie na Stadionie Sportowym w Chojnie. 2009-11-10 09:49
dokument ZARZĄDZENIE Nr 955/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 października 2009 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót przy budowie sieci wodociągowej w ulicy M.C. Skłodowskiej w Chojnie. 2009-11-10 09:48
dokument ZARZĄDZENIE Nr 954/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia przetargu nieograniczonego. 2009-11-10 09:47
dokument ZARZĄDZENIE Nr 953/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Lisim Polu. 2009-11-10 09:46
dokument ZARZĄDZENIE Nr 952/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 października 2009 w sprawie powołania Komisji stypendialnej do opiniowania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) dla uczniów i słuchaczy kolegiów na terenie Gminy Chojna w roku szkolnym 2009/2010. 2009-11-10 09:45
dokument ZARZĄDZENIE Nr 951/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 października 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2009-11-10 09:44
dokument ZARZĄDZENIE Nr 950 /V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 października 2009 r. w sprawie ustalenia opłaty eksploatacyjnej na targowisku w Krajniku Dolnym 2009-11-10 09:43
dokument ZARZĄDZENIE Nr 949/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 października 2009 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości lokalowych. 2009-11-10 09:41
dokument ZARZĄDZENIE Nr 948/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 października 2009 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości niezabudowanych. 2009-11-10 09:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 947/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 października 2009 roku w sprawie: układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2009 rok do Uchwały NR XXXVI/307/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok. 2009-11-10 09:36
dokument ZARZĄDZENIE Nr 946/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 października 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2009-11-10 09:34
dokument ZARZĄDZENIE Nr 945/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 października 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2009-11-10 09:33
dokument ZARZĄDZENIE Nr 944/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 października 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2009-11-10 09:32
dokument ZARZĄDZENIE Nr 943/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 października 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2009-11-10 09:31
dokument ZARZĄDZENIE Nr 942/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 października 2009 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli Uczniowskiego Klubu Sportowego HETMAN. 2009-11-10 09:29
dokument ZARZĄDZENIE Nr 941/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 października 2009 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu z odbywania służby przygotowawczej. 2009-11-10 09:28
dokument ZARZĄDZENIE Nr 940/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 października 2009 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości lokalowych. 2009-11-10 09:27
dokument ZARZĄDZENIE Nr 939/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 października 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2009-11-10 09:26