herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Porządek obrad


Porządek obrad

XXXVII sesji Rady Miejskiej w Chojnie

w dniu 12 listopada 2009 r. GODZ. 10.00

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.

 1. Przedstawienie porządku obrad.

 1. Przyjęcie protokołu z XXXV i XXXVI sesji Rady.

 1. Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 1. Informacja przewodniczącego Rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 1. Wnioski Komisji.

 1. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za rok 2008.

- Burmistrza Gminy Chojna

- Z-cy Burmistrza Gminy Chojna

- Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnie

- Radnych Rady Miejskiej w Chojnie

- pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnie, kierowników jednostek budżetowych.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
  druk nr 1 /XXXVII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia ceny żyta do obliczenia podatku rolnego
  na rok 2010. druk nr 2/XXXVII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień
  od podatku od nieruchomości na rok 2010. druk nr 3/XXXVII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok. druk nr 4/XXXVII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia ceny drewna do obliczenia podatku leśnego na rok 2010. druk nr 5/XXXVII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Chojna
  do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z utworzeniem obszaru intensywnej współpracy i gospodarowania. druk nr 6/XXXVII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wsparcia przez Radę Miejską w Chojnie w formie dotacji Miejskiego Klubu Sportowego „Odra” Chojna. druk nr 7/XXXVII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia - budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji
  i e-usług. druk nr 8/XXXVII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Chojna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. (PKP ul. Żółkiewskiego w Chojnie)
  druk nr 9/XXXVII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej. (Enea Operator Sp. z o.o. w Szczecinie) druk nr 10/XXXVII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości. druk nr 11/XXXVII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanej
w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego. druk nr 12/XXXVII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Chojnie
Nr XLIX/388/98 z dnia 5 czerwca 1998 r. w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom
w m. Chojna, obręb 8. druk nr 13/XXXVII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy położonej
w mieście Chojna. druk nr 14/XXXVII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2002 Rady Miejskiej
w Chojnie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia diety przysługującej radnym za udział
w pracach Rady. druk nr 15 /XXXVII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie wniosku Klubu Radnych „Chojeńska Wspólnota Samorządowa” w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnie.

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 1. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

 1. Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 10-11-2009 10:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Będzak 10-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2009 10:11