herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Informacja o komisji finansowej


INFORMACJA

Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej, Rolnictwa i Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego odbędzie się w dniu 9 listopada 2009 r. (poniedziałek)
o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia ceny żyta do obliczenia podatku rolnego
  na rok 2010.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień
  od podatku od nieruchomości na rok 2010.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia ceny drewna do obliczenia podatku leśnego na rok 2010.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Chojna
  do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z utworzeniem obszaru intensywnej współpracy i gospodarowania.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wsparcia przez Radę Miejską w Chojnie w formie dotacji Miejskiego Klubu Sportowego „Odra” Chojna.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia - budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji
  i e-usług.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Chojna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. (PKP ul. Żółkiewskiego w Chojnie)

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej. (Enea Operator Sp. z o.o. w Szczecinie)

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanej
  w użytkowanie wieczyste.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Chojnie
  Nr XLIX/388/98 z dnia 5 czerwca 1998 r. w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom
  w m. Chojna, obręb 8.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy położonej
  w mieście Chojna.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2002 Rady Miejskiej
  w Chojnie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia diety przysługującej radnym za udział
  w pracach Rady.

 1. Wolne wnioski.

 2. Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 10-11-2009 10:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2009 10:47