Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Obwieszzcenie o wszczęciu postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409Z Warnica-Stare Łysogórki na odcinku Witnica -Chełm Górny-


 

Chojna, 10 grudnia 2009r.

 

BPI : 7624/7/09

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

          Burmistrza Gminy Chojna

z dnia  10 grudnia 2009 r.

 

Na podstawie art. 49, 61 § 4 oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) 

 

z a w i a d a m i a    s i ę

 

w s z y s t  k i e    s t r o n y   w   s p r a w i e,

 

iż na wniosek   pana Jacka Rossy Usługi Projektowe mgr inż. Jacek Rossa ul. Sienkiewicza 6A/4, 74-100 Gryfino, działającego z upoważnienia Powiatu Gryfinskiego w tut. urzędzie zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

,, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409Z Warnica-Stare Łysogórki na odcinku Witnica -Chełm Górny”.

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej  sprawy w Urzędzie Miejskim w Chojnie, ul. Jagiellońska 4 ,74-500 Chojna, Wydział Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska, pok. Nr 9 od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.15 do godz. 15.15.

.

Jednocześnie informuję, że organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o opinię nt. konieczności przeprowadzenia w sprawie oceny oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

 

 Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                               Burmistrz Gminy Chojna

Adam Fedorowicz

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 10-12-2009 14:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Witek 10-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 10-12-2009 14:57