herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Porządek obrad


Porządek obrad

XXXIX sesji Rady Miejskiej w Chojnie

w dniu 17 grudnia 2009 r. GODZ. 10.00

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.

 1. Przedstawienie porządku obrad.

 1. Przyjęcie protokołu z XXXVII i XXXVIII sesji Rady.

 2. Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 1. Informacja przewodniczącego Rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 1. Wnioski Komisji.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
  na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy Chojna na 2009 rok. druk nr 1 /XXXIX

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
  druk nr 2 /XXXIX

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
  druk nr 3 /XXXIX

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
  w wodę. (Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o. o. w Goleniowie) druk nr 4/XXXIX

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z o. o. - Gmina Chojna) druk nr 5/XXXIX

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości na okres
  dłuższy niż 3 lata. („Eko-Myśl” Sp.zo.o. w Myśliborzu) druk nr 6/XXXIX

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Chojna
do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z utworzeniem obszaru intensywnej współpracy i gospodarowania. druk nr 7/XXXIX

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej
i na czas nieoznaczony służebności drogi koniecznej oraz służebności przesyłu na nabywanym prawie użytkowania wieczystego na nieruchomości, oznaczonej numerem działki 268/5, położonej w m. Chojna, obręb 4. (PKP „ Energetyka” Spółka S.A. z siedzibą w Warszawie)
druk nr 8/XXXIX

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej i na czas nieoznaczony służebności przesyłu. (ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu) druk nr 9/XXXIX

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Chojna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. (Spółdzielni Kółek Rolniczych w Chojnie)
druk nr 10/XXXIX

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko „Orlik - 2012”. druk nr 11/XXXIX

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

20. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

21. Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 11-12-2009 12:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 11-12-2009 12:43