herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Informacja o komisji finansowej


INFORMACJA

Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej, Rolnictwa i Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego odbędzie się w dniu 14 GRUDNIA 2009 r. (poniedziałek)
o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji:

- w dniu 15 października 2009 r.

- w dniu 9 listopada 2009 r.

- z posiedzenia wspólnego w dniu 26 listopada 2009 r.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
  na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy Chojna na 2009 rok. druk nr 1 /XXXIX

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
  druk nr 2 /XXXIX

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
  druk nr 3 /XXXIX

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. (Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o. o. w Goleniowie) druk nr 4/XXXIX

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z o. o. - Gmina Chojna) druk nr 5/XXXIX

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości na okres
  dłuższy niż 3 lata. („Eko-Myśl” Sp. z o. o. w Myśliborzu) druk nr 6/XXXIX

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Chojna
  do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z utworzeniem obszaru intensywnej współpracy i gospodarowania. druk nr 7/XXXIX

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej
  i na czas nieoznaczony służebności drogi koniecznej oraz służebności przesyłu na nabywanym prawie użytkowania wieczystego na nieruchomości, oznaczonej numerem działki 268/5, położonej w m. Chojna, obręb 4. (PKP „ Energetyka” Spółka S.A. z siedzibą w Warszawie)
  druk nr 8/XXXIX

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej i na czas nieoznaczony służebności przesyłu. (ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu) druk nr 9/XXXIX

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Chojna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. (Spółdzielni Kółek Rolniczych w Chojnie)
  druk nr 10/XXXIX

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko „Orlik - 2012”. druk nr 11/XXXIX

 1. Wolne wnioski.

 2. Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 11-12-2009 12:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 11-12-2009 13:00