Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
U C H W A Ł A NR XXXVII/ 322 /2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie:zmiany uchwały Nr III/18/2002 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia diety przysługującej radnym za udział w pracach Rady. 2010-01-13 13:02
U C H W A Ł A NR XXXVII/ 321 /2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie:nadania nazwy nowo powstałej ulicy położonej w mieście Chojna. 2009-12-11 14:37
U C H W A Ł A NR XXXVII/ 320 /2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie:zmiany uchwały Rady Miejskiej w Chojnie Nr XLIX/388/98 z dnia 5 czerwca 1998 r. w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w m. Chojna, obręb 8. 2009-12-11 14:35
U C H W A Ł A NR XXXVII/ 319 /2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego. 2009-12-11 14:33
U C H W A Ł A NR XXXVII/ 318 /2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie:wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat 2009-12-11 14:32
U C H W A Ł A NR XXXVII/ 317 /2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie:wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej. 2009-12-11 14:31
U C H W A Ł A NR XXXVII/ 316 /2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie:wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Chojna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. 2009-12-11 14:29
U C H W A Ł A NR XXXVII/ 315 /2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia - budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług. 2009-12-11 14:28
U C H W A Ł A NR XXXVII/ 314 /2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: wsparcia przez Radę Miejską w Chojnie w formie dotacji Miejskiego Klubu Sportowego ?Odra? Chojna. 2009-12-11 13:20
U C H W A Ł A NR XXXVII/ 313 /2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: ustalenia ceny drewna do obliczenia podatku leśnego na rok 2010. 2009-12-11 13:19
U C H W A Ł A NR XXXVII/ 312 /2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok. 2009-12-11 13:13
U C H W A Ł A NR XXXVII/ 311 /2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości 2009-12-11 13:17
U C H W A Ł A NR XXXVII/ 310 /2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: ustalenia ceny żyta do obliczenia podatku rolnego na rok 2010. 2009-12-11 13:08