herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Porządek obrad sesji


Porządek obrad

XL sesji Rady Miejskiej w Chojnie

w dniu 29 grudnia 2009 r.

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Informacja burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.

 4. Interpelacje i zapytania radnych.

 5. Wnioski komisji.

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

  • stanowiska Komisji Rady

  • dyskusja

  • podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.

  • stanowiska Komisji Rady

  • dyskusja

  • podjęcie uchwały

 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok.

  • stanowiska Komisji Rady

  • dyskusja

   1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie.

    • stanowiska Komisji Rady

    • dyskusja

    • podjęcie uchwały

   10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części należności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie z tytułu opłat za dzierżawę lokalu użytkowego.

    • stanowiska Komisji Rady

    • dyskusja

    • podjęcie uchwały

   1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

   2. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

   3. Zamknięcie obrad.

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 28-12-2009 10:14
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-12-2009
  Ostatnia aktualizacja: - 28-12-2009 10:14