Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE N R 1002 /V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu, zmian w budżecie Gminy oraz zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2009 rok. 2010-03-12 12:46
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1001/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości lokalowych. 2010-01-13 10:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 1000 /V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2009 rok do Uchwały NR XL/335/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok. 2010-01-13 10:08
dokument ZARZĄDZENIE Nr 999/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmian w Regulaminie pracy Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2010-01-13 10:06
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E N R 998 /V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy oraz zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2009 rok. 2010-01-07 11:31
dokument ZARZĄDZENIE Nr 997/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości lokalowych. 2010-01-07 11:23
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E N R 996 /V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2009 rok do Uchwały NR XXXIX/327/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok. 2010-01-07 11:22
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E N R 995 /V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2009 rok do Uchwały NR XXXIX/326/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok. 2010-01-07 11:14
dokument ZARZĄDZENIE Nr 994/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia za miesiąc grudzień. 2010-01-07 11:00
dokument ZARZĄDZENIE Nr 993/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowe 2010-01-07 10:58
dokument ZARZĄDZENIE Nr 992/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Lisim Polu. 2010-01-07 10:57
dokument ZARZĄDZENIE Nr 991/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia przetargu nieograniczonego. 2010-01-07 10:56
dokument ZARZĄDZENIE Nr 990/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2010-01-07 10:55
dokument ZARZĄDZENIE Nr 989/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie wyboru oferty na naprawę instalacji elektrycznej. 2010-01-07 10:54
dokument ZARZĄDZENIE Nr 988/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie wyboru oferty na opracowanie projektu nadbudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Żwirki i Wigury w Chojnie. 2010-01-07 10:53
dokument ZARZĄDZENIE Nr 987/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji do otwarcia ofert. 2010-01-07 10:52
dokument ZARZĄDZENIE Nr 986/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2010-01-07 10:52
dokument Zarządzenie Nr 985 / V /2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 01 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości komunalnych w 2010 r. 2010-01-07 10:51
dokument ZARZĄDZENIE Nr 984/ V /2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 01 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem i dzierżawę komunalnych lokali użytkowych. 2010-01-07 10:47
dokument ZARZĄDZENIE Nr 983/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 2010-01-07 10:45
dokument ZARZĄDZENIE Nr 982/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia ceny ograniczonego prawa rzeczowego ? służebności przesyłu - na nieruchomości zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej. 2010-01-07 10:44