Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg ustny na dzierżawę na czas nieoznaczony lokalu użytkowego o pow. 248 m2, położonego w m. Chojna, przy ul. Jagiellońskiej 12


Chojna, dnia 04 stycznia 2010 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg ustny na dzierżawę na czas nieoznaczony lokalu użytkowego o pow. 248 m2, położonego w m. Chojna, przy ul. Jagiellońskiej 12
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 1500,00 zł miesięcznie. Do czynszu dolicza się podatek VAT w wysokości 22 %.

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 100 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 04 lutego 2010 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 4 (pok.12).

Wadium w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia
01 lutego 2010 r. w kasie Urzędu Miejskiego (pok. nr 1) lub w Banku Spółdzielczym na konto nr 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002.

Warunkiem możliwości uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium oraz nie zaleganie przez uczestnika przetargu z opłatami z tytułu podatków w Urzędzie Skarbowym, opłatami z tytułu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz opłatami i podatkami na rzecz Gminy Chojna.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości oferenta, zaś w przypadku osób prawnych - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy oraz pełnomocnictwo do jej reprezentowania, zaświadczeń stwierdzających nie zaleganie z wyżej wymienionymi opłatami i podatkami.

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu, wadium zostanie zwrócone.

Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się do zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Uczestnikowi, który przetarg wygrał, wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

Lokal użytkowy winien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

Dzierżawca, oprócz czynszu dzierżawnego, obowiązany jest ponosić inne koszty związane z dzierżawioną nieruchomością.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 4) tel. 09-414-14-85 wew. 60.

Burmistrz

mgr Adam Fedorowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 12-01-2010 11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Lewczuk 04-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 12-01-2010 11:40