Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugie nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Chojna ulice: Jodłowa, Dworcowa i Wyzwolenia

                                                                                                                    Chojna, dnia  29 stycznia 2010 r.

                                   

O G Ł O S Z E N I E                                                                                                                                                                                    

 

Burmistrz  Gminy  Chojna ogłasza  drugie    nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż  nieruchomości  położonych w m. Chojna

 ul. Jodłowa:  

- działka  nr 54/3 o pow. 0,0974 ha  wraz z udziałem w działce nr 54/6

    o pow. 0,0387 ha ( droga dojazdowa ) – rodzaj użytku R III a   

 CENA  WYWOŁAWCZA  -55 000, -zł  WADIUM – 5 500,- zł

                           w tym :     45 000,00 zł (działka)

                                            10 000,00 zł ( udział w działce dojazdowej )

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 600,-zł,

 

- działka  nr 54/4 o pow. 0,0939 ha  wraz z udziałem w działce nr 54/6

    o pow. 0,0387 ha ( droga dojazdowa ) – rodzaj użytku R III a   

 CENA  WYWOŁAWCZA  - 55 000, -zł  WADIUM – 5 500,- zł

                           w tym :     45 000,00 zł (działka)

                                            10 000,00 zł ( udział w działce dojazdowej )

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 600,-zł,

 

- działka  nr 54/5 o pow. 0,0916 ha  -  rodzaj użytku R III a   

 CENA  WYWOŁAWCZA  - 50 000, -zł  WADIUM –  5 000,- zł

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 500,-zł,

Przez przedmiotową działkę przebiega napowietrzna linia energio-energetyczna

 

- działka  nr 54/7 o pow. 0,0974 ha  -  rodzaj użytku R III a   

 CENA  WYWOŁAWCZA  - 55 000, -zł  WADIUM –   5 500,- zł

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 600,-zł,

Przez przedmiotową działkę przebiega napowietrzna linia energio-energetyczna

 

- działka  nr 54/8 o pow. 0,0903 ha  -  rodzaj użytku R III a   

 CENA  WYWOŁAWCZA  - 50 000, -zł  WADIUM –   5 000,- zł

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 500,-zł,

Przez przedmiotową działkę przebiega napowietrzna linia energio-energetyczna

 

- działka  nr 54/9 o pow. 0,1195 ha  -  rodzaj użytku R III a   

 CENA  WYWOŁAWCZA  - 60 000, -zł  WADIUM –   6 000,- zł

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 600,-zł,

Na przedmiotowej działce zlokalizowany jest słup SN oraz przebiega napowietrzna linia energio-energetyczna.

 

ul. Dworcowa:

 

- działka  nr 64/4 o pow. 0,1281 ha  -  rodzaj użytku  Ł V i N   

 CENA  WYWOŁAWCZA  - 60 000, -zł  WADIUM –  6 000,- zł

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 600,-zł,

Inwestor jest zobowiązany do wybudowania odcinka sieci wodociągowej oraz bezodpływowego zbiornika ścieków na koszt własny.

- 2 -

 

ul. Wyzwolenia:

 

- działka  nr 413/10 o pow. 0,0752 ha  -  rodzaj użytku  Bp   

 CENA  WYWOŁAWCZA  - 40  000, -zł  WADIUM –  4 000,- zł

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 400,-zł,

Na przedmiotowej działce przebiega napowietrzna linia energio-energetyczna SN oraz podziemna infrastruktura komunalna.

Do cen osiągniętych w drodze przetargu doliczony zostanie 22% podatek VAT.

 

Zgodnie z wydaną decyzją ustalającą warunki zabudowy są to tereny przewidziane pod zabudowę budynków mieszkalnych, jednorodzinnych.

 

Kupujący dokona w razie potrzeby   na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności (energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki)
w porozumieniu  z właścicielem a także  usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

PRZETARGI odbędą się dnia  11 marca  2010 r.
w
Urzędzie Miejskim w Chojnie  ul. Jagiellońska  4 , pokój nr 12
od  godz. 10  00 co 10 min.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości podanej wyżej  oraz dowodu tożsamości  oferenta, zaś  w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy.

WADIUM  należy wpłacić najpóźniej do dnia 8 marca  2010 r.  na konto BS Chojna nr  03937000070000066420000002.

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium,
a w przypadku  uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi.   

Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają  przetargu.

Szczegółowych informacji udziela pracownik UM w Chojnie (pokój nr 4), telefon 
091 414-14- 85 wew.60 ”.

                                                                                  

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 29-01-2010 15:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Juzyszyn 29-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 29-01-2010 15:03