Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwala Nr XXXIX/334/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Chojna 2010-02-02 11:17
dokument Uchwała Nr XXXIX/ 333/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko "Orlik - 2012". 2010-02-02 11:15
dokument U C H W A Ł A Nr XXXIX/332/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Chojna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. 2010-02-02 11:12
dokument U C H W A Ł A Nr XXXIX/331/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 grudnia 2009 r.w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej i na czas nieoznaczony służebności przesyłu. 2010-02-02 11:05
dokument U C H W A Ł A Nr XXXIX/330/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej i na czas nieoznaczony służebności drogi koniecznej oraz służebności przesyłu na nabywanym prawie użytkowania wieczystego na nieruchomości, oznaczonej numerem działki 268/5, położonej w m. Chojna, obręb 4. 2010-02-02 10:59
dokument Uchwala Nr XXXIX/329/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza Gminy Chojna do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z utworzeniem obszaru intensywnej współpracy i gospodarowania 2010-02-02 10:25
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/328/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata. 2010-02-02 10:22
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/327/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2009 rok. 2010-02-02 10:19
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/326/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2009 rok. 2010-02-02 10:14
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/325/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Chojna na 2009 rok. 2010-02-02 10:15