Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

UCHWAŁA NR XXXIX/325/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Chojna na 2009 rok.


UCHWAŁA NR XXXIX/325/2009

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 17 grudnia 2009 roku

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Chojna na 2009 rok.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591,

z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,

poz. 2104, z późn. zm.) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt do kwoty 2.000.000,00 zł

(słownie złotych: dwa miliony złotych 00/100), z przeznaczeniem na

sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach

budżetu Gminy Chojna na 2009 rok.

 

§ 2. Ustala się następujące warunki zaciągania kredytu:

 

  1. Okres spłaty kredytu - czerwiec 2010 rok.

  2. Spłata kredytu sfinansowana zostanie z dochodów własnych

Gminy Chojna.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Janusz Kowalczyk

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 02-02-2010 10:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Kuflowska 17-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 02-02-2010 10:15