Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Uchwala Nr XXXIX/329/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza Gminy Chojna do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z utworzeniem obszaru intensywnej współpracy i gospodarowania

Uchwala Nr XXXIX/329/2009

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie: upoważnienia Burmistrza Gminy Chojna

do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z utworzeniem

obszaru intensywnej współpracy i gospodarowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Chojnie upoważnia Burmistrza Gminy Chojna do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z utworzeniem obszaru intensywnej współpracy i gospodarowania do kwoty 20.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), łącznie z należnym podatkiem VAT.

§ 2.     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                                       Janusz Kowalczyk

 

 

 

Uzasadnienie

W dniu 15 czerwca 2009 r. w Chojnie Burmistrzowie Gmin Chojna, Lipian, Myśliborza, Pyrzyc i Trzcińska-Zdroju podpisali List intencyjny w sprawie zamiaru utworzenia partnerstwa dla utworzenia obszaru intensywnej współpracy i gospodarowania pomiędzy w/w Gminami. Wykonanie działań określonych w treści przedmiotowego Listu wymaga zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających zakres zwykłego zarządu, tj. wymagających uchwały Rady Gminy.

 

Uchwałę w przedmiotowej sprawie podjęła już jednogłośnie gmina Myślibórz (30.09.2009 r.)

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 02-02-2010 10:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Hadrzyński 17-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-02-2010 10:25