Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

U C H W A Ł A Nr XXXIX/330/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej i na czas nieoznaczony służebności drogi koniecznej oraz służebności przesyłu na nabywanym prawie użytkowania wieczystego na nieruchomości, oznaczonej numerem działki 268/5, położonej w m. Chojna, obręb 4.

 

                                                                                             

U C H W A Ł A   Nr  XXXIX/330/2009

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 17 grudnia 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na  ustanowienie nieodpłatnej i na czas nieoznaczony służebności
         drogi koniecznej oraz służebności przesyłu na nabywanym prawie użytkowania
         wieczystego na nieruchomości, oznaczonej numerem działki 268/5, położonej
         w m. Chojna, obręb 4.

 

 

 

 

   Na  podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r.Nr142,poz.1591 ze zmianami) - Rada Miejska  w Chojnie uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na  ustanowienie na nabywanym prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, oznaczonej numerem działki 268/5 o pow. 0,1612 ha, położonej w m. Chojna, obręb 4 nieodpłatnej i na czas nieoznaczony służebności:

- drogi koniecznej na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego–właściciela nieruchomości, oznaczonej numerem działki 268/6 o pow.0,0126 ha , położonej w m. Chojna, obręb 4, 

-  przesyłu na rzecz  PKP „ Energetyka” Spółka S.A. z siedzibą w  Warszawie i jej następców prawnych .

 

§ 2

 

 

 Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi  Chojny.

 

 

 

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 

                                                                                       Przewodniczący  

                                                                                  Rady Miejskiej w Chojnie

 

 

                                                     Janusz  Kowalczyk                                                                                                                  

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XXXIX/330/2009  Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 17 grudnia 2009r.

 

            Z nieruchomości oznaczonej numerem 268/2 o pow. 9,6369 ha, położonej w m. Chojna, obręb 4 wydzielona została również nieruchomość, oznaczona nr działki 268/6
o pow. 0,0126 ha zabudowana - słupową stacją transformatorową, która nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

            W związku z powyższym należy ustanowić na nabywanym przez Gminę Chojna  prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem działki 268/5 o pow. 0,1612 ha, położonej, obrębie 4 m. Chojna   nieodpłatnie i czas nieograniczony służebność drogi koniecznej na rzecz każdoczesnego  użytkownika wieczystego – właściciela nieruchomości oznaczonej numerem działki 268/6.

           

            Na nabywanym przez Gminę Chojna  prawie  użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem działki 268/5 również  należy ustanowić nieodpłatną i na czas nieoznaczony służebność przesyłu na rzecz PKP „ Energetyka” Spółka S.A. z siedzibą
w Warszawie i jej następców  prawnych, polegająca na prawie wstępu upoważnionych przedstawicieli spółki na działkę w celu eksploatacji energetycznych linii kablowych, stanowiących własność spółki, usuwania awarii linii, dokonywania kontroli, przeglądów, konserwacji i modernizacji, zgodnie z art.305 1 Kodeksu cywilnego. 

 

            Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie istnieją formalnoprawne przesłanki do ustanowienia ww. służebności na nabywanym prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, oznaczonej nr działki 268/5.

            W tym stanie rzeczy przyjęcie proponowanego projektu uchwały jest uzasadnione.

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 02-02-2010 10:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Wołosiak 17-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-02-2010 10:59