Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

U C H W A Ł A Nr XXXIX/332/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Chojna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

 

 

 

U C H W A Ł A   Nr  XXXIX/332/2009

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 17 grudnia 2009 r.

 

 

 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Chojna prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości.

 

 

   Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym

(Dz.U.z 2001r.Nr142,poz.1591 ze zmianami)-Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje: 

 

 

 

 

                                                                         § 1

 

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Chojna od Spółdzielni Kółek Rolniczych w Chojnie użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 43/1 o pow. 0,1025 ha, położonej w obrębie 2
m. Chojna.                                                               

 

 

 

§ 2

 

 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chojny.

 

 

 

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                       Przewodniczący  

                                                                                  Rady Miejskiej w Chojnie

 

 

                                                     Janusz  Kowalczyk                                                                                                                  

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XXXIX/332/2009  Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 17 grudnia 2009r.

 

 

            Prezes Spółdzielni Kółek Rolniczych w Chojnie złożył propozycję przejęcia przez Gminę Chojna – w trybie art.24 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.x 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 43/1 o pow. 0,1025 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Chojna, przy ulicy Rogozińskiego.

 

            Przejęcie ww. nieruchomości do zasobów mienia komunalnego Gminy Chojna
następuje z przeznaczeniem na cele rozwojowe gminy a w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej.

 

             Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie istnieją formalnoprawne przesłanki do przejęcia  użytkowania wieczystego wyżej wymienionej nieruchomości.

            W tym stanie rzeczy przyjęcie proponowanego projektu uchwały jest uzasadnione.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 02-02-2010 11:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Wołosiak 17-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-02-2010 11:12