Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Uchwala Nr XXXIX/334/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Chojna

Uchwala Nr XXXIX/334/2009

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 17 grudnia 2009 r.

 

 

w sprawie zmian w statucie Gminy Chojna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie Gminy Chojna przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Chojnie z dnia
24 czerwca 2004 r.  Nr XXII/207/2004 w sprawie uchwalenia statutu Gminy Chojna   (Dz. Urz. z 2004 r. Nr 67, poz. 1203) wprowadza się następujące zmiany:

„W § 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie: W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 - 6 radnych wybieranych w głosowaniu jawnym”.

§ 2.     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.      Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku   Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

                                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                                Janusz Kowalczyk

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 02-02-2010 11:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Kowalczyk 17-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-02-2010 11:17