Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 lutego 2010 r. o wydaniu postanowienia w sprawie: ,,Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna"

                                                                                                          Chojna, 16.02.2010r.

BPI -7624/10/09-10

                                               O B W I E S Z C Z E N I E
           
                                               Burmistrza Gminy Chojna
                                               z dnia 16 lutego  2010 r.

Na podstawie art. 49, art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 74 ust. 3, 
75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

                                                z a w i a d a m i a   s ię        
                                 w s z y s t k i e   s t r o n y  w    s p r a w i e,

iż na wniosek pani Angeliki Elas-Bińczyk,  Pracownia Projektowa ELBI, Stare Bielice 70i, 76-039 Biesiekierz, działającej z up. Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
 w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin,

 Burmistrz Gminy Chojna  wydał dnia 08 lutego 2010r. postanowienie znak:
BPI 7624/10/09-10, stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.:,,Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna”

 

 oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z tym informuje się że:

a) przedmiotowe postanowienie jest do wglądu w:

  -Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska , 74-500 Chojna w Wydziale Planowania    
     Przestrzennego, Inwestycji,  Remontów i Ochrony Środowiska, pok. Nr 9 w godz. pracy
    urzędu, a także

 - Urzędzie  Miejskim w  Cedyni,  ul. Plac Wolności 1, 74 -520 Cedynia,

-  Urzędzie  Miejskim w  Moryniu,  ul. Plac Wolności 1, 74-503 Moryń

b) na przedmiotowe postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, za pośrednictwem Burmistrza Chojny, w terminie 7 dni od daty zawiadomienia.Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 16-02-2010 13:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Witek 16-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 16-02-2010 13:53