herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Porządek obrad sesji


Porządek obrad

XLI sesji Rady Miejskiej w Chojnie

w dniu 25 lutego 2010 r. GODZ. 10.00

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.

 1. Przedstawienie porządku obrad.

 1. Przyjęcie protokołu z XXXIX i XL sesji Rady.

 2. Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 1. Informacja przewodniczącego Rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 1. Wnioski Komisji.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
  druk nr 1 /XLI

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działkę nr 38/101 w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Chojna. druk nr 2/ XLI

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części należności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie z tytułu opłat za najem lokalu mieszkalnego.
  (B. Cioroń zam. Chojna) druk nr 3/ XLI

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości. (I. Bielawska zam. Chojna) druk nr 4/ XLI

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości. (J. Brudnicki zam. Chojna) druk nr 5/ XLI

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości. (A. Lepak zam. Chojna) druk nr 6/ XLI

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości. (M. Sawicki zam. Chojna) druk nr 7/ XLI

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości. (B. Tarasienko) druk nr 8/ XLI

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości. (R. Zalech zam. Chojna) druk nr 9/ XLI

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013, Działanie „Odnowa i rozwój wsi”. druk nr 10/XLI

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi na rok 2010”. druk nr 11/ XLI

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu gminnego targowiska
  w Krajniku Dolnym. druk nr 12/ XLI

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu pomocy osobom bezdomnym
  i przeciwdziałania zjawisku bezdomności w Gminie Chojna. druk nr 13/ XLI

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej
  w Chojnie na rok 2010. druk nr 14/ XLI

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Informacja burmistrza Gminy Chojna z realizacji art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za 2009 rok.

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 1. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

 1. Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 22-02-2010 07:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Będzak 22-02-2010
Ostatnia aktualizacja: - 22-02-2010 07:40