herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Informacja o komisji finansowej


INFORMACJA

Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej, Rolnictwa i Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego odbędzie się w dniu 22 lutego 2010 r. (poniedziałek)
o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia wspólnego Stałych Komisji w dniu 28 grudnia 2009 r.
  i z posiedzenia Komisji w dniu 14 stycznia 2010 r.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
  druk nr 1 /XLI

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działkę nr 38/101 w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Chojna. druk nr 2/ XLI

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części należności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie z tytułu opłat za najem lokalu mieszkalnego.
  (B. Cioroń zam. Chojna) druk nr 3/ XLI

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości. (I. Bielawska zam. Chojna) druk nr 4/ XLI

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości. (J. Brudnicki zam. Chojna) druk nr 5/ XLI

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości. (A. Lepak zam. Chojna) druk nr 6/ XLI

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości. (M. Sawicki zam. Chojna) druk nr 7/ XLI

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości. (B. Tarasienko) druk nr 8/ XLI

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości. (R. Zalech zam. Chojna) druk nr 9/ XLI

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013, Działanie „Odnowa i rozwój wsi”. druk nr 10/XLI

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Chojna
  z organizacjami pozarządowymi na rok 2010”. druk nr 11/ XLI

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Gminnego targowiska
  w Krajniku Dolnym. druk nr 12/ XLI

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu pomocy osobom bezdomnym
  i przeciwdziałania zjawisku bezdomności w Gminie Chojna. druk nr 13/ XLI

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej
  w Chojnie na rok 2010. druk nr 14/ XLI

 1. Wolne wnioski.

 1. Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 22-02-2010 08:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-02-2010
Ostatnia aktualizacja: - 22-02-2010 08:15