Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugie nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Chojna ul Wąska, obręb 8 (teren przemysłowy):


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugie nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Chojna ul Wąska, obręb 8 (teren przemysłowy):

- działka nr 36/31 o pow. 0,1974 ha, niezabudowana, Kw 38676, sklasyfikowana - Bp

CENA WYWOŁAWCZA - 25 000,-zł WADIUM - 2 500,-zł,

minimalne postąpienie wynosi 250,-zł

- działka nr 36/32 o pow. 0,2253 ha, niezabudowana, Kw 38677, sklasyfikowana Bp

CENA WYWOŁAWCZA - 28 000,-zł WADIUM - 2 800,-zł,

minimalne postąpienie wynosi 300,-zł

- działka nr 36/33 o pow. 0,2189 ha, niezabudowana, Kw 38678, sklasyfikowana - Bp

CENA WYWOŁAWCZA - 27 000,-zł WADIUM -2 700,-zł,

minimalne postąpienie wynosi 300,-zł

- działka nr 36/34 o pow. 0,2288 ha, niezabudowana, Kw 38679, sklasyfikowana - Bp

CENA WYWOŁAWCZA - 28 000,-zł WADIUM - 2 800,-zł,

minimalne postąpienie wynosi 300,-zł

- działka nr 36/35 o pow. 0,2618 ha, niezabudowana, Kw 38680, sklasyfikowana - Bp

CENA WYWOŁAWCZA - 33 000,-zł WADIUM - 3 300,-zł,

minimalne postąpienie wynosi 400,-zł

- działka nr 36/36 o pow. 0,2955 ha, niezabudowana, Kw 38681,sklasyfikowana - Bp

CENA WYWOŁAWCZA - 37 000,-zł WADIUM - 3 700,-zł

minimalne postąpienie wynosi 400,-zł

- działka nr 36/38 o pow. 0,1121 ha, niezabudowana, Kw 38683,sklasyfikowana - Bp

CENA WYWOŁAWCZA - 12 000,-zł WADIUM - 1 200,-zł,

minimalne postąpienie wynosi 200,-zł

- działka nr 36/39 o pow. 0,1279 ha, niezabudowana, Kw 38684,sklasyfikowana - Bp

CENA WYWOŁAWCZA - 15 000,-zł WADIUM - 1 500,-zł,

minimalne postąpienie wynosi 200,-zł

- działka nr 36/40 o pow. 0,1322 ha, niezabudowana, Kw 38685,sklasyfikowana - Bp

CENA WYWOŁAWCZA - 15 000,-zł WADIUM - 1 500,-zł,

minimalne postąpienie wynosi 200,-zł

- działka nr 36/41 o pow. 0,1292 ha, niezabudowana, Kw 38686, sklasyfikowana Bp

CENA WYWOŁAWCZA - 15 000,-zł WADIUM - 1 500,-zł,

minimalne postąpienie wynosi 200,-zł

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu doliczony zostanie 22 % podatek VAT.

Kupujący dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności (energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki)
w porozumieniu z właścicielem a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

PRZETARGI odbędą się dnia 22 kwietnia2010 r. od godz. 10 10, co 10 min. w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4 , pokój nr 12.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości podanej wyżej oraz dowodu tożsamości oferenta, zaś w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy.

WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2010 r. na konto BS Chojna
nr 03937000070000066420000002.

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium,
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi.

Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Szczegółowych informacji udziela pracownik UM w Chojnie (pokój nr 4), telefon
091 414-14- 85 wew.60.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 16-03-2010 12:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Juzyszyn 16-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 16-03-2010 12:25