Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 48 o pow. 0,42 ha, położonej w obrębie Mętno


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 48 o pow. 0,42 ha, położonej w obrębie Mętno. Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla tej nieruchomości księgę wieczystą 45570.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów nieruchomość posiada użytek - B-RIVb, R- IVb i PS IV.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

CENA WYWOŁAWCZA wynosi - 25 000,-zł - WADIUM - 2 500,-zł

Minimalne postąpienie wynosi 250,-zł.

W stosunku do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych.

Kupujący dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności (energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki)
w porozumieniu z właścicielem a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

PRZETARG odbędzie się dnia 22 kwietnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12 o godz. 10 00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości podanej wyżej oraz dowodu tożsamości oferenta a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2010 r. w kasie Urzędu Miejskiego w Chojnie (pokój nr 1) lub na konto BS Chojna
nr 03937000070000066420000002.

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi.

Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela pracownik UM w Chojnie (pokój nr 4), telefon 091 414-14- 85 wew.60.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl

Burmistrz

mgr Adam Fedorowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 16-03-2010 12:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Juzyszyn 16-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 16-03-2010 12:23