Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym (byłe kino) oraz trzema budynkami innymi niemieszkalnymi, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 250/1 o pow. 1282m2, położonej w obrębie Nr 3 miasta Chojna.

 Chojna,dnia16.03.2010r.                
 
 
                    BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA TRZECI
                           PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
      
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym (byłe kino) oraz trzema budynkami innymi niemieszkalnymi, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 250/1 o pow. 1282m2, położonej w obrębie Nr 3 miasta Chojna.
 
Nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Zapis w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna – „Tereny budowlane”. Nieruchomość sklasyfikowana jest jako „Bi”- inne tereny zabudowane.
 
Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy zawartą na czas nieokreślony.
 
cena wywoławcza wynosi 1.500.000,00zł                                wadium: 150.000,00zł
 
minimalne postąpienie 15.000,00zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 20 maja 2010r. o godz.11.00 wUrzędzie Miejskim w Chojnie
ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12.  
 
Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej do dnia 17.05.2010r.  
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości uczestnika a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy.
 
Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone. Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt ewentualnych nierozpoznanych urządzeń infrastruktury technicznej w porozumieniu z ich właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.
Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl
 
Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8)
tel. 414 10 35 wew. 61.
 
                                                                                                                Burmistrz
                                                                                                        Adam Fedorowicz
                                                                                                            

 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 16-03-2010 13:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 16-03-2010 13:18