herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Porządek obrad sesji


Porządek obrad

XLII sesji Rady Miejskiej w Chojnie

w dniu 25 marca 2010 r. GODZ. 10.00

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.

 1. Przedstawienie porządku obrad.

 1. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady.

 2. Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 1. Informacja przewodniczącego Rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 1. Wnioski Komisji.

 1. Sprawozdanie Straży Miejskiej w Chojnie z działalności za 2009 rok.

 1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie za 2009 rok.

 1. Sprawozdania przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Chojnie z działalności
  za rok 2009.

 1. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojna za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojna na okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. druk nr 1/ XLII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzymowie” druk nr 2 /XLII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
  druk nr 3/ XLII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji celowej. (Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie) druk nr 4/XLII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części należności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie z tytułu opłat za dzierżawę lokalu użytkowego. (U. Karaczun sklep KOKOS) druk nr 5/ XLII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia środków obrotowych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej. druk nr 6/XLII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Chojna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. (PKP Jelenin) druk nr 7/ XLII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu niemieszkalnego nr 1, położonego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 12. (Ł. Zawendowski)
druk nr 8/ XLII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu niemieszkalnego nr 2, położonego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 12.
(A. Pytlak i R. Kowalewska) druk nr 9/ XLII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu niemieszkalnego nr 3, położonego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 12. (A. Józefczyk)
druk nr 10/ XLII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. druk nr 11/ XLII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 1. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

 1. Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 19-03-2010 15:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2010
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2010 15:07