Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Sprawozdanie Gminnej Komisji za 2009 r


SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA GMINNEGO PROGRAMU

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH GMINY CHOJNA ZA OKRES

OD 1.01.2009 r. DO 31.12. 2009 r.

Uchwałą Rady Miejskiej w Chojnie nr XXVIII/253/2009 z dnia 12 marca 2009 r. wprowadzono program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gminy Chojna obowiązujący od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

Realizatorem programu w okresie sprawozdawczym była Gminna Komisja powołana Zarządzeniem Nr 239/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 listopada 2007 r. i Zarządzeniem Nr 243/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 listopada 2007 r.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w oparciu o program roczny opracowała roboczy plan pracy zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Chojna określający dochody i wydatki Gminnej Komisji.

Dochody uzyskane z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wynosiły 274.143,07 złotych z tego wydatkowano zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem:

 1. prowadzenie Poradni Odwykowej 9.000,00

 2. prowadzenie Gminnego Punktu Konsultacyjnego 6.150,00

 3. bal karnawałowy, nagrody za konkursy 6.050,06

 1. posiedzenia Gminnej Komisji, przesłuchania osób zgłoszonych na komisje, przeglądy świetlic środowiskowych 7.862,10

5. rocznica AA, wyjazdy na Dni Skupienia 3.108,98

 1. czasopisma, energia 3.014,10

 2. dopłata do Izby Wytrzeźwień 3.000,00


 3. dopłaty do leczenia - wszywki 6.221,83

9. konserwacja programu alkoholowego 976,00

10. wynagrodzenie osoby prowadzącej Gminną Komisję 11.748,53

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- 2 -

12. składki ZUS 1.930,50
13. opłaty sądowe 2.200,00

14. remont pomieszczeń AA 4.682,69

15. prowizja bankowa i inne 2.045,35

 1. opłaty za biegłego sądowego 1.456,60

 1. utrzymanie, modernizacja, wynagrodzenie, zakup materiałów

dla świetlic środowiskowych

 • Brwice 6.084,44

 • Białęgi 6.117,43

 • Godków wieś 4.801,66

 • Godków Osiedle 9.318,19

 • Grabowo 3.403,31

 • Grzybno 8.404,27

 • Jelenin 8.217,69

 • Kamienny Jaz 5.374,25

 • Krajnik Górny 11.583,78

 • Krajnik Dolny 4.812,37

 • Krzymów 10.824,69

 • Lisie Pole 7.505,32

 • Łaziszcze 14.724,51

 • Mętno 6.798,,02

 • Narost 7.559,55

 • Nawodna 5.978,42

 • Rurka 8.630,95

 • Strzelczyn 5.238,15

 • Zatoń Dolna 8.317,78


0x08 graphic
Ogółem wydatki

213.141,52


Na terenie Gminy Chojna prowadzi sprzedaż napojów alkoholowych

89 przedsiębiorców . Według oświadczeń złożonych przez sprzedawców

w 2009 rok napojów alkoholowych sprzedano na kwotę 11.671.484,29 złotych


- 3 -

Gminna Komisja przeprowadziła rozmowy z 76 osobami zgłoszonymi na Komisję z tego:

10 wnioski skierowano do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i

Nieletnich w Gryfinie o zastosowanie leczenia odwykowego,

21 osób podjęło dobrowolne leczenie ,

25 osób oświadczyło o zmniejszeniu nadużywania alkoholu, względnie

uczestnictwa w grupie samopomocowej AA „ŚWIT"

W okresie sprawozdawczym średnia ilość dzieci korzystający ze świetlic środowiskowych wynosiła:

 • Brwice 8

 • Białęgi 10

 • Godków wieś 8

 • Godków Osiedle 10

 • Grzybno 15

 • Jelenin 11

 • Krajnik Górny 8

 • Krajnik Dolny 12

 • Krzymów 15

 • Lisie Pole 10

 • Łaziszcze 25

 • Mętno 10

 • Narost 10

 • Nawodna 20

 • Rurka 15

 • Strzelczyn 8

 • Zatoń Dolna 11

- z Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym skorzystało

42 osób,

 • z Poradni Odwykowej skorzystało 82 pacjentów,

 • na spotkania grupy samopomocowej AA"SWIT" uczestniczy średnio

20 osób.

Z funduszu Gminnej Komisji co roku organizowane są „Konkursy Antyreklamy” oraz „Dni Roweru „ dla dzieci i młodzieży, ze Szkoła Podstawowa nr 2 w Chojnie, którzy promują zdrowy tryb życia, wolny od nałogów. W Gimnazjum w Chojnie organizowany jest „Tydzień Profilaktyki” z tej okazji uczniowie przygotowują konkursy. W ramach stałych zajęć

- 4 -

w świetlicach środowiskowych organizowane są z funduszu Gminnej Komisji: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka oraz imprezy „Mikołajkowe". W miesiącach letnich co roku są organizowane również z funduszu Gminnej Komisji tzw. „Zajęcia wypoczynku wakacyjnego”. Działania te obejmują dzieci z różnych rodzin i mają przeciwdziałać marginalizacji rodzin oraz kształtowania właściwych postaw. W Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie prowadzony był program zdrowotny pt. „Profilaktyka uzależnień”, którego zadaniem było promowanie zdrowego trybu życia, wolnego od uzależnień wśród uczniów i zakończony konkursem.

Sporządziła

Barbara Pawełczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 19-03-2010 15:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2010
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2010 15:15