Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Druk nr 6


Projekt

Druk nr 6/XLII

U C H W A Ł A NR / /2010

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 2010 roku

w sprawie pozostawienia środków obrotowych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (dz. U. Nr 157, poz.1240 w związku z art. 15 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162,. poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 20096 r. Nr 17, poz. 128 i Nr.181, poz 1337, z 2007 r. Nr 48 , poz327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28 poz. 142 i 146

Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

§ 1 Postanawia się odstąpić od obowiązku wpłat do budżetu Gminy i pozostawić ustaloną na dzień 31 grudnia 2009 r. nadwyżkę środków obrotowych za rok sprawozdawczy 2009 w wysokości 96.541,40 zł w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia

Przewodniczący Rady

Janusz Kowalczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 19-03-2010 15:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2010
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2010 15:18