Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Druk nr 5


DRUK Nr .5..............

PROJEKT

U C H W A Ł A NR XLII / /2010

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 2009 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na umorzenie części należności Zakładu Gospodarki

Mieszkaniowej w Chojnie z tytułu opłat za dzierżawę lokalu użytkowego

Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (D.U. Nr 157 poz. 1240 z 2010 r. Nr 28 poz. 146 ) oraz § 3 ust. 2 Uchwały Nr IV/39/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu i trybu umarzania. odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa ( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 25 poz.359, Nr 95 poz. 1649)

Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

§ 1 Ze względu na ważny interes dłużnika wyraża się zgodę

  1. na umorzenie należności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie przypadającej od Pani Urszuli Karaczun prowadzącej działalność pod firmą KOKOS Sklep Spożywczo - Przemysłowy w Chojnie, z tytułu opłat za dzierżawę lokalu użytkowego, położonego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 12, obejmującej kwotę 24.548,68 zł należności głównej

  2. na rozłożenie pozostałej części należności w kwocie 19.210,12 zł na 8 rat miesięcznych, każda w kwocie 2.401,26 zł, płatne od miesiąca maja 2010 r.

§. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady

Janusz Kowalczyk

U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr / /2010

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 2010 r.

Dzierżawca lokalu Pani Urszula Karaczun prowadząca działalność gospodarczą w branży handlowej sklep spożywczo - przemysłowy KOKOS w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 12 wystąpiła z pismem o umorzenie należności z tytułu opłat za dzierżawę lokalu użytkowego, w wysokość 43.758,80 zł.

Pani Urszula Karaczun wniosek o udzielenie pomocy de minimis uzasadnia trudną sytuacją finansową sklepu spowodowaną spadkiem obrotów związanych z otwarciem trzech nowych sklepów wielkopowierzchniowych.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie, biorąc pod uwagę argumentację Pani Urszuli Karaczun proponuje umorzenie części opłat z tytułu dzierżawy lokalu użytkowego w kwocie

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 19-03-2010 15:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2010
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2010 15:18