Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzecie nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Chojna


 

Chojna, dnia 25 marca 2010 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzecie nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Chojna

ul. Jodłowa:

- działka nr 54/3 o pow. 0,0974 ha wraz z udziałem w działce nr 54/6

o pow. 0,0387 ha ( droga dojazdowa ) - rodzaj użytku R III a

CENA WYWOŁAWCZA - 47 500, -zł WADIUM - 4 750,- zł

w tym : 40 000,00 zł (działka)

7 500,00 zł ( udział w działce dojazdowej )

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 500,-zł,

- działka nr 54/4 o pow. 0,0939 ha wraz z udziałem w działce nr 54/6

o pow. 0,0387 ha ( droga dojazdowa ) - rodzaj użytku R III a

CENA WYWOŁAWCZA - 47 500, -zł WADIUM - 4 750,- zł

w tym : 40 000,00 zł (działka)

7 500,00 zł ( udział w działce dojazdowej )

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 500,-zł,

- działka nr 54/5 o pow. 0,0916 ha - rodzaj użytku R III a

CENA WYWOŁAWCZA -45 000, -zł WADIUM - 4 500,- zł

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 500,-zł,

Przez przedmiotową działkę przebiega napowietrzna linia energio-energetyczna

- działka nr 54/7 o pow. 0,0974 ha - rodzaj użytku R III a

CENA WYWOŁAWCZA - 50 000, -zł WADIUM - 5 000,- zł

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 500,-zł,

Przez przedmiotową działkę przebiega napowietrzna linia energio-energetyczna

- działka nr 54/8 o pow. 0,0903 ha - rodzaj użytku R III a

CENA WYWOŁAWCZA - 45 000, -zł WADIUM - 4 500,- zł

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 500,-zł,

Przez przedmiotową działkę przebiega napowietrzna linia energio-energetyczna

- działka nr 54/9 o pow. 0,1195 ha - rodzaj użytku R III a

CENA WYWOŁAWCZA - 55 000, -zł WADIUM - 5 500,- zł

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 600,-zł,

Na przedmiotowej działce zlokalizowany jest słup SN oraz przebiega napowietrzna linia energio-energetyczna.

ul. Dworcowa:

- działka nr 64/4 o pow. 0,1281 ha - rodzaj użytku Ł V i N

CENA WYWOŁAWCZA - 40 000, -zł WADIUM - 4 000,- zł

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 400,-zł,

Inwestor jest zobowiązany do wybudowania odcinka sieci wodociągowej oraz bezodpływowego zbiornika ścieków na koszt własny.

ul. Wyzwolenia:

- działka nr 413/10 o pow. 0,0752 ha - rodzaj użytku Bp

CENA WYWOŁAWCZA - 30  000, -zł WADIUM - 3 000,- zł

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 300,-zł,

Na przedmiotowej działce przebiega napowietrzna linia energio-energetyczna SN oraz podziemna infrastruktura komunalna.

Do cen osiągniętych w drodze przetargu doliczony zostanie 22% podatek VAT.

Zgodnie z wydaną decyzją ustalającą warunki zabudowy są to tereny przewidziane pod zabudowę budynków mieszkalnych, jednorodzinnych.

 

Kupujący dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności (energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki)
w porozumieniu z właścicielem a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

PRZETARGI odbędą się dnia 7 maja 2010 r.
w
Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4 , pokój nr 12 od godz. 10 00 co 10 min.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości podanej wyżej oraz dowodu tożsamości oferenta, zaś w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy.

WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 4 maja 2010 r. na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002.

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium,
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi.

Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Szczegółowych informacji udziela pracownik UM w Chojnie (pokój nr 4), telefon
091 414-14- 85 wew.60 ”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 26-03-2010 14:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Juzyszyn 25-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 26-03-2010 14:32