herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Porządek obrad sesji


Porządek obrad

XLIV sesji Rady Miejskiej w Chojnie

w dniu 29 kwietnia 2010 r. GODZ. 10.00

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.

 1. Przedstawienie porządku obrad.

 1. Przyjęcie protokołu z XLII i XLIII sesji Rady.

 2. Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 1. Informacja przewodniczącego Rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 1. Wnioski Komisji.

 1. Prezentacja zamierzenia inwestycyjnego - ferma trzody chlewnej w m. Bara (firma LM PAOL)

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2009 rok.

- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2009 rok.

- stanowiska Komisji Rady

- przedstawienie uchwały RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu
Burmistrza Chojny z wykonania budżetu za 2009 rok

- przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Chojna
za 2009 rok wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Chojny z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2009 rok

- przedstawienie uchwały RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Chojna
z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2009 rok.

- dyskusja

- podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Chojna z wykonania budżetu
za 2009 rok.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
druk nr 1/ XLIV

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. druk nr 2/XLIV

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/193/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłków organizowanych dla uczestników ŚDS. druk nr 3/XLIV

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego(D.S. Wiatrowscy zam. Chojna) druk nr 4/XLIV

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres
  powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości. (M. El Bounsri zam. Chojna) druk nr 5/ XLIV

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości. (A. Drywa zam. Chojna) druk nr 6/XLIV

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości. (Z. Dzięgiel zam. Chojna) druk nr 7/XLIV

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości. (A. Nożownik, Grabowo) druk nr 8/XLIV

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości. (I. Obacz zam. Stoki) druk nr 9/XLIV

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości. (W. Strelczuk zam. Chojna) druk nr 10/XLIV

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Chojny.
  (W. Szymański zam. Goleniów) druk nr 11/XLIV

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

23. Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 23-04-2010 12:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-04-2010
Ostatnia aktualizacja: - 23-04-2010 12:53