Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojna, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu


Burmistrz Gminy Chojna

zgodnie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojna, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów

KW - SZ1Y/00044563/0

Nieruchomość zabudowana oznaczona numerem działki 289,

położona w obrębie Krajnik Dolny gm. Chojna

Powierzchnia nieruchomości

1,07 ha

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość zabudowana stacją paliw, budynkiem handlowo - gastronomicznym, budynkiem myjni oraz budowlami i urządzeniami technicznymi.

Opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana, położona w obrębie ewidencyjnym Krajnik Dolny gm. Chojna. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków posiada użytek Bi. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy, zawartą na czas określony do dnia 20 lutego 2015 r.

Termin zagospodarowania nieruchomości

__________________________

Cena nieruchomości

10 650 000,00 zł.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

___________________________

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy.

___________________________

Terminy wnoszenia opłat

____________________________

Zasady aktualizacji opłat

____________________________

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu. Dzierżawca posiada prawo pierwokupu nieruchomości .

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Sześć tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia ………………………2010r.

 

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją - ponosi nabywca.

 

Chojna, dnia 28 kwietnia 2010 r.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 29-04-2010 08:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Juzyszyn 28-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 29-04-2010 08:40